စာသင္ေဆာင္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၅၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံထား

javascript

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သု ေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ စာသင္ေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၅၀  ေက်ာ္တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသံုးျပဳ မည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပစဥ္ စာသင္ေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၅၆ ဒသမ ၅၇၃ ဘီလီယံ ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သာမန္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁ ဒသမ ၇၆၄ ထရီလီယံ(က်ပ္ ဘီ လီယံ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္)တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ သိပၸံနဲ႔ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ လုိအပ္တဲ့ စာသင္ခန္းေတြအတြက္ စာသင္ ေဆာင္ ၂,၂၅၁ ေဆာင္ပဲ တင္ျပ ေတာင္းခံတာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၆- ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ေက်ာင္းသားဦး ေရကို ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အခမဲ့ ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္ တန္းမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ သိသိသာသာ တိုးတက္လာပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ မူလတန္း၊ အ လယ္တန္း၊ အထက္တန္းမွာဆို ရင္ သံုးသိန္းေက်ာ္တိုးတက္လာ ပါတယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္ တိုက္မ်ား သိပၸံေဆာင္မ်ားလိုအပ္ လ်က္ရွိရာ ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အ ထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၄၆,၀၀၆ ေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၆၈,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသာ၊ေက်ာင္းသူ ၉,၀၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၌ တကၠ သိုလ္(ပညာေရး၊ နည္းပညာ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ)၊ ပညာေရးေကာလိပ္ မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၃ ေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments