ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ေျမေနရာ အျခားစီမံကိန္း ကမ္းလွမ္းမႈေတြရွိ

javascript
ရန္ကုန္တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးရဲ႕ ေျမေနရာမွာ အျခားၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကမ္းလွမ္းတာေတြရွိေနတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ သည္လို ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း ျပည္သူေတြ အပန္းေျပဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ အျခားစီမံကိန္းေတြကို လက္ ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတာျဖစ္တယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္မ်ားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျပည့္စံုမ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။

သူက အဲဒီေျမေနရာအက်ယ္ႀကီးကို ေနာက္ဆံုးငွားထားဦး ဝင္ေငြ ဒီထက္ မ်ားတယ္ ဆိုတာေတြေျပာတယ္၊ ဒီထက္ ျမတ္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြ လုပ္ ပါဆိုၿပီး ေျပာတာေတြရွိတယ္၊ သို႔ေပမဲ့ ဒီလိုတိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ေတြ ဖြင့္တယ္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ အပန္းေျပဖို႔သက္သက္၊ ဗဟုသုတရဖို႔ သက္သက္ အတြက္ကိုပဲ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္ေပးေနတာ၊ ႐ံႈးတယ္ျမတ္တယ္ဆိုတာ တြက္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ေလးခုရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္၊ မႏၱေလးတိရစၦာနန္ဥယ်ာဥ္၊ ေနျပည္ေတာ္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္၊ ဆာဖာ ရီ တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ၿပီး တိရစၦာန္႐ံုအားလံုးကို ထူးကုမၼဏီက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
အ႐ံႈးအျမတ္ေတြအတြက္လည္း သည္ကုမၼဏီကပဲ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ မူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာေတြကိုပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္မ်ားဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျပည့္ စံုမ်ိဳးက တိရစၦာန္အစာဖိုး ရွိတယ္ ၊ ေဆးဖိုးရွိတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ အေဆာက္အအံု အသစ္ေဆာက္ရတဲ့ အ တြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိတယ္၊ ေနာက္တိရစၦာန္ ဝယ္ျဖည့္ရတာေတြ ရွိတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ တိရစၦာန္အစာဖိုးက တစ္ေန႔ကို က်ပ္ခုနစ္သိန္း ကုန္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ေလးခုအနက္ ေနျပည္ေတာ္တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ကေတာ့ အမ်ားဆံုး အ႐ံႈးခံေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္ တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။


Source: Kumudra

Facebook comments