တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုမွာ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၃၆,ဝ၀ဝ ခန္႔ တည္ေဆာက္မည္

javascript
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုမွာ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းနဲ႔ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၃၆,ဝ၀ဝ ခန္႔တည္ေဆာက္ဖို႔ အစီ အစဥ္ ရွိတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုုက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မြန္၊ တနသၤာရီ၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခိုင္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၂၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္၊ မႏၱေလးတိုင္းမွာ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၄၀ဝ၀ ေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၁၀ဝ၀ ခန္႔၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ အိမ္ခန္းေပါင္း ၉၀ဝ ေက်ာ္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းမွာ အိမ္ခန္းေပါင္း ၉၀ဝ ခန္႔ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း နဲ႔ အိမ္ရာ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းက တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လိုအပ္ခ်က္ နဲ႔ေျမရရွိမႈေပၚမႈတည္ၿပီး အိမ္ခန္းလ်ာထားခ်က္ေတြေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ငါးႏွစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္းထဲမွာအငွားခ်အိမ္ရာ၊ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုုးသင့္၊ တန္ဖိုးလတ္ အိမ္ရာေတြပါဝင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္တည္ေဆာက္ခဲ့ေပမဲ့ အိမ္ငွားခက အိမ္ခန္းတန္ဖိုးေက်ဖို႔အတြက္ ႏွစ္အမ်ားႀကီးေစာင့္ရတာ၊ အိမ္ခန္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ အငွားအိမ္ရာတည္ေဆာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းအိမ္ရာ စုစုေပါင္း ၁.၈သန္းခန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ဖိုု႔ကိုုေတာ့ ေဆာက္လုုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က အတည္ျပဳေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရတနာဧရာဝဏ္အိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခုက ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္တဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments