မအူပင္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသြားမည္

javascript

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ မအူပင္ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးမ်ားျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက အဆိုပါစီမံကိန္းကို အစိုးရအဆင့္ဆင့္ထံ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အဆိုျပဳမႈကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာ အ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕၏ အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို တင္ထားေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရကလည္း အခုမွ သံုးလေလာက္ပဲ ရွိေသးေတာ့ တခ်ဳိ႕ အပိုင္းေလးေတြ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ လွ်ပ္စစ္ပိုင္း၊ ေျမယာအ႐ႈပ္အရွင္း ရွိမရွိ ျပန္စိစစ္ရတာရွိတယ္။ အခုကိစၥ ကလည္း အရင္အစိုးရ လက္ထက္က တင္ထားတဲ့ စီမံခ်က္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ ေရရွည္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာ ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပန္သံုးသပ္တဲ့ သေဘာပါ။ ျဖတ္သန္းရမယ့္အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီမံကိန္း ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မအူပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ရွန္ဟိုင္း ရန္ဒံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလီမိတက္ က ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Southern metal စက္မႈကုမၸဏီတို႔က ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းစီ အခ်ဳိးက်ထည့္၀င္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလဒုတိယ ပတ္အတြင္း ရွင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၄ သန္းကုန္က်မည္ျဖစ္ကာ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မအူပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

"စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ထဲမွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ အတြက္ လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ၊ ေရေပးစနစ္ေတြ၊ ေရေျမာင္းေတြ အတြက္ အကုန္တြက္ထားၿပီး ေငြကို အခ်ဳိးက်ထည့္ရတာပါ။ ေျမကို လည္း ၀ယ္ရပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုလယ္စီက ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့တယ္။ ဒီဘက္အစိုးရ လက္ထက္ မွာ ျပန္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ၂၈၃ ဧက အကုန္လံုးက လယ္သမားေျမပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေျမကို လယ္သမားေတြဆီကတစ္ဆင့္ျပန္၀ယ္ထားရတာပါ"ဟု ၎က
ေျပာသည္။ မအူပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ စသည့္ ရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၁၃၄ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္တကၠသိုလ္ေရွ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ  ၂၈၃ ဧကေက်ာ္ရွိ လယ္ေျမေပၚတြင္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို သံုးႏွစ္အတြင္း အလ်င္အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံေပါင္း ၅၀ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ရာ အ၀တ္အထည္၊ စားေသာက္ ကုန္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းစက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးပါက ေဒသခံျပည္သူေပါင္း ၇၇,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္းသြား လာႏုိင္ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနရာမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ နီးကပ္ၿပီး သေဘၤာမ်ား အ၀င္အထြက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ေကာင္းမ်ား ရွိေနျခင္း ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအလြယ္တကူ သြယ္တန္းႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ား အထူးစိတ္၀င္စားလာေၾကာင္း   ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments