လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကေလးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ဧၿပီလအတြင္း ျပန္လည္သိမ္းယူမည္

javascript
ယခင္အစုိးရမွ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ၄၀၈၉၅ ဒသမ ၃၉ ဧကကုိ ဧၿပီလအတြင္း အစုိးရမွ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အပုိဒ္ ခြဲ (ဂ) အရ မူလခြင့္ျပဳကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသာ ေျမလြတ္ေျမ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု ပါရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါလုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အ တြက္ သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာၾကားသည္။
ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ၅၈၀၇၂၀ ဒသမ ၉၇ ဧကကုိ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ပုဒ္မ ၂၂ အပုိဒ္မ (ဂ) အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ ၄၀၈၉၅ ဒသမ ၃၉ ဧက ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ ရယူထားသူမ်ားမွာ အေျခခံသာမန္ျပည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မပါ၀င္ဘဲ ရာထူးႀကီး အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ား ရယူထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရၿပီး “ဒီလုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြကုိ သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတာမုိ႔ ဥပေဒအရ အလုိအေလ်ာက္ သိမ္းယူၿပီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းေတာ့ၾကားထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရသစ္စတက္တဲ့ ေမလပုိင္းကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လမွာ အားလံုးစစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုထပ္ၿပီးေတာ့ စာရင္းကုိ ျပန္အေခ်ာ စစ္ေနပါတယ္။ မတ္လကုန္အၿပီးသတ္ၿပီးရင္ ဧၿပီလမွာ စတင္သိမ္းယူမႈေတြ ျပဳလုပ္မွာပါ။ ဒီ၂၀၁၇ ထဲကုိ ဒီေျမယာကိစၥအၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီသိမ္းယူတဲ့ ေျမယာေတြကုိ လုိအပ္တဲ့စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး၊ လယ္ယာေဖာ္ထုတ္တာမ်ဳိး လုပ္ပါမယ္။ အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာခဲ့ရင္ အစိုးရမွာ ေပးစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေျမေတြက တစ္ဦးတစ္ေယာက္လက္ထဲကုိ ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမွာပါ” ဟု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာစုိးသန္းက ဆိုသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments