တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ၂၂၀၀ အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အိမ္ခန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို မၾကာမီေရာင္းခ်မည္

javascript

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္း ၂၂၀၀ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ  အခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ အနက္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အိမ္ခန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို မၾကာမီ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ အနက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၂၂၀၀ မွာ ၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အခန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကိုက္ညီတဲ့ ျပည္သူေတြကိုခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူေတြက တိုက္ပံုစံအားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့အခါ သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ တိုက္ပံုစံ မေတြ႕ေသးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေတြက ေနာင္ခ်ေပးမယ့္ဟာေတြ က်မွယူမယ္ဆိုၿပီး Cancel လုပ္လိုက္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

“အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့တိုက္ခန္းနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ တိုက္ခန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။က်န္ရွိေနတဲ့အခန္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးကို ၁၅၅၂ ခန္း ခြဲေ၀ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူအတုိင္းလုပ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ အခုလည္း ညႇိႏႈိင္းေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕တိုက္ခန္းေတြ  ဆက္လက္ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ  ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာ စုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ကာ ေငြစုေဆာင္းထားရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြရာခိုင္ႏႈန္း  ၃၀ ျပည့္မီသူမ်ားအား တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments