ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေနသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိ

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရခ်ည္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါဆယ္ ၁၁ ခုေပါ့။ Master Plan အရ ၄၉ လံုး ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီ ၄၉ လံုးပါ၀င္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရခ်ည္း တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ Invstment Cost က မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခုေခတ္စနစ္အရလည္း တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အိမ္ရာေတြကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ဒီလိုဖိတ္ေခၚတဲ့အခါ       တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္သံုးဦးက လာေရာက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ ပါဆယ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၁၈ ထပ္ အေဆာက္အအံု ၄၉ လံုးပါ၀င္သည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ က်န္ရွိေနသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာကဲ့သို႔ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို  ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ ညီေအာင္ တန္ဖိုးမွ်တ၊ တန္ဖိုးသင့္၊ အဆင့္ျမင့္၊ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈ ထပ္အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ ရက္က ပါဆယ္ဂ်ီေပါ့ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အခန္းေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာ စီမံကိန္းရွိ ရတနာႏွင္းဆီ အိမ္ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၂၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက လာေရာက္ စံုစမ္း၀ယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းကို စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ Surbana Jurong မွ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရတနာလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းကို လိုက္၍ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ မွ သိန္း ၁၂၀၀ အထိ တန္ဖိုးရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source : Elever Media Group

Facebook comments