သိမ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ားကုိ စိစစ္ေရး ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းေပး

javascript

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အတြင္း ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအး ေမာင္စိန္က ေျပာသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီေအာက္ရွိ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လြဲ ေခ်ာ္မႈေတြ၊ တိမ္းေခ်ာ္မႈေတြ မျဖစ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ပို႔ခ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေနျပည္ေတာ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးေမာင္စိန္က ေျပာသည္။

ယခု သင္တန္းကို ေနျပည္ ေတာ္နယ္ေျမရွိ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလကုန္အၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱ ရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ သင္တန္းပို႔ခ် ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ေနာက္ထပ္လုပ္မွာက ေတာ့  တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါမယ္။ ပ်ဥ္းမနားပါမယ္။ လယ္ေဝးနဲ႔ ဒကၡိဏသီရိတို႔ကို  ပူးေပါင္းၿပီး ဆက္လုပ္သြားမယ္’’ဟု ဦးေအး ေမာင္စိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ား ၿပီး ဆံုးပါက လယ္ယာေျမနစ္နာမႈ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ေက်း အဆင့္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိတင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘စိစစ္တဲ့ေနရာမွာ မွန္မွန္ ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း ျပ႒ာန္းထားတာ ဘာေတြရွိ လဲ။ ဒီကေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ဘာေတြလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္လဲဆိုတာေတြကို ေပၚလြင္ေအာင္ စိစစ္မယ္’’ဟု ဦးေအးေမာင္စိန္က ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကို စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပန္လည္စြန္႔ လႊတ္ေျမကို စိစစ္ရမည့္ကိစၥ၊ သိမ္းဆည္းခံရစဥ္ ကာလအတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးနည္းခဲ့သည့္ ေတာင္ သူမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရမည့္ ကိစၥ၊ အိမ္ဝိုင္းၿခံေျမမ်ား ရသင့္ ေသာ္လည္း ရရွိျခင္းမရွိေသးဘဲ က်န္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမ မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ေသာသူ မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

 ‘‘လယ္ယာေျမ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

 ေနျပည္ေတာ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ အတြင္းကေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ (၂) က ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ထားရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္၌ အမႈတြဲေပါင္း ၃၇၆ တြဲ စိစစ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments