ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျဖရွင္းမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

javascript
ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ​ ႐ိုင္းမ်ားရယူထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

‘‘ေျမသိမ္းယာသိမ္းျပႆနာ ေတြကို သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီးျပတ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႔ လ်ာထားပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရာမွာလည္း အစိုးရအျမင္၊ ၀န္ႀကီးဌာန အျမင္၊ ျပည္သူလူထု အျမင္ေတြ ကို ေပါင္းစပ္ လုပ္ ေဆာင္သြားပါ့မယ္’’ဟု ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စိုက္ ပ်ဳိး ေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ လယ္ယာ ေျမဧက ၂၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ ရွိ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ထက္၀က္ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္မ်ား က ေျမတန္ဖိုးႀကီးျမင့္ လာ ျခင္း၊ ေျမေစ်းကစားလိုသူမ်ား၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်လိုသူမ်ားက ေစ်း ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေပးၿပီး လယ္ယာေျမ မ်ား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာလုပ္ ငန္းခြင္မွ စြန္႔ခြာရမႈမ်ားရွိသည္ဟု အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္လည္း လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလတန္ဖိုး ထက္ ေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေပး၍ ၀ယ္ ယူမႈရွိသည္ဟု အက်ဳိးေဆာင္အ ခ်ဳိ႕က ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမဧက စုစုေပါင္းသည္ ၂၀၁၆ မတ္လအထိ ဧက ၇,၀၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေျမအသံုးခ်စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments