ဂ်ပန္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္သန္လ်င္တံတားအဆင္းမွသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိလမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္မည္

javascript

သန္လ်င္တံတားအဆင္း မွ စတင္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အထိ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ (က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္)အ သုံးျပဳ၍လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မည္ဟု သန္ လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးလြင္ကိုလတ္က ေျပာသည္။

‘‘ေခ်းေငြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဒီလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လ်ာ ထားၿပီးပါၿပီ’’ဟု ဦးလြင္ကိုလတ္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕အတြက္ အႀကီး မားဆုံးစီမံကိန္းႏွစ္ခုအျဖစ္ လမ္း မ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းအပါအ၀င္ သန္ လ်င္တံတား အမွတ္(၃)တည္ ေဆာက္ျခင္းကိုပါ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီျဖစ္၍ လာ မည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


‘‘သီလ၀ါအထိ လမ္းေဖာက္ လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းေဘးဓာတ္တုိင္ေတြကို ေျမ ေအာက္ကိုပိုၿပီး ျမႇဳပ္ပစ္ရမယ့္ အ ေနအထားေတြ ရွိပါတယ္။ JICA က အရည္အေသြးကို ေသခ်ာစစ္ ေဆးၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္လို႔ တင္ဒါေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္း စဥ္ျပန္ျပင္လုိက္ရတာေတြ ရွိပါ တယ္’’ဟု  ဦးလြင္ကိုလတ္က  ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ သီလ၀ါတည္ရွိ ေနျခင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳး မႈစီမံကိန္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒ သ၌  ပါ၀င္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သန္လ်င္သည္အနာဂတ္တြင္ လူ ေနထူထပ္ၿပီး ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ သည္ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူ ထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ဌာနဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပဲြ၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

 ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕အတြက္ ယခုႏွစ္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ျပင္ပဘတ္ ဂ်က္အျဖစ္ ၃၂ ဘီလီယံထဲမွ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ရရွိထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments