တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူထားသူမ်ား ငါးႏွစ္အတြင္း လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳ

javascript

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္း ၀ယ္ယူထားသူမ်ားသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာကိုလဲႊ ေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္မရွိဘဲ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်လိုပါက ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔သာ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ လဲႊ ေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ငါးႏွစ္ျပည့္လို႔ ေရာင္းခ်င္ရင္လည္း အိုးအိမ္ကိုပဲ ျပန္ေရာင္းခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုး အိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ လြင္က ေျပာသည္။ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္း၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူထားေသာ အခန္း ကုိ ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္း ေျမညီ ထပ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႔ကို ခြင့္ျပဳမည္မ ဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အခန္းကို ျပန္လည္သိမ္း ဆည္းျပီး အခန္းတန္ဖိုး၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။


ငါးႏွစ္ေက်ာ္လြန္ပါက အိမ္ ရာကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိသူ မ်ားသည္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းလင္းတိ က်စြာမေျဖၾကားခဲ့ေပ။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ယုဇန၊ ေရႊလင္ ဗန္း၊ ကေနာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ဘဏ္တြင္ေငြ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူမ်ားအားစတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူ ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္  အိမ္ပုိင္မရွိသူျဖစ္ရ မည္ဟု သတ္မွတ္ထားကာလစဥ္ ပုံမွန္၀င္ေငြရွိၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြအ တြက္ ပုံမွန္ေပးဆပ္ႏုိင္သူျဖစ္ရ မည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ပါ၀င္ သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ယုဇန၊ ေရႊလင္ဗန္း၊ ကေနာင္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာ ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ႏွင့္အထက္ စုေဆာင္းထားႏုိင္သူမ်ားကုိ စီနီယာနံပါတ္အလုိက္ ေရာင္းခ် ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစု ေဆာင္း  ေငြအေကာင့္ဖြင့္လွစ္ ထားသူ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သိန္း ၃၀ ေက်ာ္စုေဆာင္းထားႏုိင္သူ သည္ ၈၂၅ ဦးရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို ၀ယ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ပထမအသုတ္ ေရာင္းခ်မႈ အျဖစ္ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာစီမံကိန္း မွ အခန္းေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူ ၁၀၁ ဦး စတင္၀ယ္ယူခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ယုဇနအိမ္ရာစီမံ ကိန္းအတြက္ အခန္းေပါင္း ၅၂၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ထား ရာ ဘဏ္စာရင္းတြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္  ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီသူ ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ စတင္၀ယ္ယူခြင့္ရ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခုေရာင္းတဲ့ အခန္းေတြ က ပိုေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္မွာသိန္း ၃၀ အထက္ရွိလာ တာနဲ႔စီနီယာအလုိက္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမယ္။ အခန္းေလွ်ာက္တဲ့ သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျမညီ ထပ္ကို ေလွ်ာက္ၾကတာမ်ားတယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာ န ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီတင္ က ဆုိသည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ၁၈ ေပ ၂၆ ေပ၊ ရွစ္ခန္းတဲြ၊ ေျခာက္ခန္းတဲြမ်ားကို က်ပ္ ၁၃၄ သိန္းမွ က်ပ္၉၈ သိန္းအထိပါ၀င္မည့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ကို အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိထား သူမ်ားစာရင္းကို  ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၀)ေန ျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးေပၚရွိ တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခဲြမ်ား အားလုံးတြင္ စတင္ေၾကညာခဲ့ သည္။

Source:7Daily

Facebook comments