ရန္ကုန္တြင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ မႈမ်ား ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေလ်ာ့ၾကခဲ့

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု) ဌာနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးလ်က္ရွိရာ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ စာရင္းမ်ားအရ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မွာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေလ်ာ့က် သြားေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေပးမႈသည္ ၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခု ၂ဝ၁၆၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ ၃,ဝဝဝ ခန္႔သာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေပးမႈ ရွိခဲ့သည္။

''ဒီႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္က ၃,ဝဝဝ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာက္တာ နည္းသြားလုိ႔ ပါမစ္ေပးရတာလဲ ေလ်ာ့သြားတာပါ''ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၏ ဌာနမွဴး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာလအထိ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၏ စာရင္းမ်ားအရအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု၈၂၉ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အထပ္နိမ့္ (ေလးထပ္အထိ) 
၈၄၇ လံုးျဖစ္ကာ အရပ္စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အအံု (သံုးထပ္ခြဲ) အေဆာက္အအံု ၇၂၄ လံုးေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေပးထားေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုအေရအတြက္မွာ၂,၉၁၅ လံုးရွိခဲ့သည့္အတြက္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ 
က်ဆင္းသြားသည့္ အေျခ အေနျဖစ္သည္။ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္မွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁,၅၉၇ လံုးထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အရပ္စာခ်ဳပ္
ေဆာက္လုပ္ ခြင့္မွာလည္း ၁,၄၈၉ လံုးရွိခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈအားလံုးမွာ ထက္ဝက္ခန္႔ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

''မႏွစ္ကနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးရတာေတြ ေတာ္ေတာ္ ေလ်ာ့သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ ဒါက မ်ားေနပါေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးတာ အမ်ားဆံုးပါပဲ။ ၈,ဝဝဝ ေလာက္ထိ ေပးခဲ့တာ အဲဒီတုန္းက ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကကလည္း ေဆာက္ႏုိင္ၾကတယ္''ဟု ဦးသန္းေဌးက
ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည့္ 
႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး စီမံကိန္းအသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာေၾကာင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ မူဝါဒဆုိင္ရာမ်ား မၿငိမ္သက္ ျဖစ္ခဲ့မႈမ်ားကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ထိခုိက္မႈတြင္ မ်ားစြာပါဝင္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၄င္းတုိ႔ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကို ပံုမွန္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ပံုမွန္ပါမစ္ေတြေပးေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လာေလွ်ာက္တာကို နည္းသြားတာ။ 
လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကိုက ေဆာက္တာေတြ နည္းသြားတာေၾကာင့္ပါ။ ႀကိဳပိြဳင့္ေစ်းကြက္ေတြ ကလည္း ပ်က္ေနတယ္ေလ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments