ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ သက္တမ္းကုန္သြားေသာ္လည္း ကုမၸဏီေတာင္းပန္၍ ရခိုင္အစိုးရအခ်ိန္ထပ္ေပး

javascript
ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာခ်ဳပ္
ဆိုထားမႈ သက္တမ္းကုန္သြားေသာ္လည္း ကုမၸဏီက ေတာင္းပန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက အခ်ိန္ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

စက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ထားေသာ ျမန္မာေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာခ်ဳပ္ဆိုထားမႈသည္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္သြားခ်ိန္တြင္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရကသတိေပးခ်ိန္၌ ကုမၸဏီက အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ ေပးထားတာပါ။ အျမန္ဆံုးေတာ့ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေလနဲ႔ပဲ ေျပာေနလို႔မရဘူး’’ ဟု ဦးတင္ ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ထပ္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ကုမၸဏီကအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခုကို တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ပုဏၰားကြၽန္း စက္မႈဇုန္ကို ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ကသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက သာမန္စက္မႈဇုန္မ်ဳိးသာ ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွာေဖြေနေၾကာင္း ျမန္မာေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမဧက ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။


Source: 7Daydaily

Facebook comments