ျမစ္ငယ္အနီးက ရြာေျမအခ်ိဳ႕ အေရာင္းအဝယ္ လုိက္လာ

javascript
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွာ ရွိတဲ႔ ျမစ္ငယ္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္က ရြာေျမအခ်ိဳ႕ အခု ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ လုိက္လာတယ္။

ဖုိးလမင္းအိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ကိုဝဏၰစိုးက ‘ေဈးႏႈန္းအရလဲ မမ်ားဘူး၊ ေျမဧရိယာလဲ က်ယ္က်ယ္ရတာဆုိေတာ့ 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုက ဝယ္ေနၾက တာပါ’ လို႔ ေျပာတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုိ သြားလာေရး မခက္ခဲေသးသလို ၿမိဳ႕ျပင္ကေန ၿမိဳ႕ထဲကုိ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ သြားလာရတာ လြယ္ကူအဆင္ေျပတဲ႔အတြက္
ေဈးသက္သာတဲ႔ ၿမိဳ႕နဲ႔နီးတဲ႔ ရြာေျမေတြ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပင္ေနရာေတြဟာ သြားလာေရးအတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသလို အစိုး ရက ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြလည္း 
ရွိေနတဲ႔အတြက္ အေရာင္းအဝယ္လိုက္လာတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕က အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ၿမိဳ႕ဧရိယာကလည္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ကိုပဲ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာတဲ႔အတြက္ ေျမအ ေရာင္းအဝယ္ကလည္း အျခား ရြာေျမေတြထက္ 
အဲသည္ဘက္အျခမ္းေတြမွာ ပိုျဖစ္ေနတာလို႔ ဆုိ ပါတယ္။

ျမစ္ငယ္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္က ရြာေျမတစ္ကြက္ကို က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္မွာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ပါတယ္။


Source: The Modern

Facebook comments