ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ဇုန္မ်ား၌ ေျမသားမ်ားေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန ေလ့လာရန္ GPS စနစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္မည္

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ဇုန္မ်ားတြင္ ေျမသားမ်ားေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္ GPS စနစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမငလ်င္တိုင္းတာေရးစခန္းထံမွ သိရသည္။

ယင္း GPS Station ႏွစ္ခုခန္႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး လက္ရွိတပ္ဆင္ထားေသာ GPS Station မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းေပၚ မူတည္ကာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ GPS စက္တစ္လံုးလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ေျမသားေရြ႕လ်ားမႈမ်ားအား တုိင္းတာႏိုင္သည့္ GPS Station မ်ားကို စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာအနီး အပါအဝင္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ဇုန္အခ်ဳိ႕တြင္ တပ္ဆင္ ထားသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ GPS Station မ်ားအျပင္ Seismic Station အသစ္မ်ားႏွင့္ Ground Motion Station မ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပား တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

GPS Stationမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမသားေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေျပာင္း လဲသြားေသာ ေျမသားေရြ႕လ်ားမႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည့္ အတြက္ လမ္း/တံတားမ်ားႏွင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

Source: Xinhua

Facebook comments