လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္မည္ဆုိပါက စက္မႈဇုန္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟုဆို

javascript

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံပါက စက္မႈ ဇုန္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ကုန္က် စရိတ္ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

အ႐ႈံးခံၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴး ေပးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သ႔ူ ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနမႈကို အစိုးရက ျပန္လည္ကုစားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအ တြက္ အစိုးရက က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၇၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ ၌ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ၌ ေျပာသည္။

လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ လူေနအိမ္ေျခ မ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ ၇၅ က်ပ္အၾကား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားအ တြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ၁၅၀ က်ပ္အျပင္ ဓာတ္အား ဆံုး႐ႈံးခ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနသည္။ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ အ႐ံႈးေပၚေန ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘စက္မႈဇုန္ေတြေပးေနတဲ့ လက္ရွိ ဓာတ္အားခက အစိုးရအ တြက္ မ႐ႈံးပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူ ကိုေပးတဲ့ ႏႈန္းကသာ ႐ႈံးေနတာ။ ဓာတ္အားခထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္နဲ႔တြက္ရင္ စက္မႈဇုန္ေတြကို ေပးတဲ့ႏႈန္းထားက အစိုးရအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ပါဘူး’’ဟု လိႈင္ သာယာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆုိင္က ေျပာ ၾကားသည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္မႈစရိတ္သည္ သြယ္တန္း စရိတ္၊ ျဖန္႔ခ်ိစရိတ္မပါဘဲ တစ္ယူ နစ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၃၀ မွ ၁၄၀ ၾကားရွိသျဖင့္ လက္ရွိဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားသည္ အစိုးရက အ႐ႈံးခံ ထုတ္လုပ္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည္ဆုိပါက ျပည္ တြင္းစက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း လိႈင္ သာယာစက္မႈဇုန္မွ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းထက္ လွ်ပ္စစ္အသံုးမ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကို ဦးစြာတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသင့္သည္ဟု ဆန္စက္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက အႀကံျပဳေျပာသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments