ရပ္ဆိုင္းခံထားရသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုငါးလံုး၏ စီမံကိန္းပံုစံ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရထံ ျပန္လည္တင္ျပရမည္

javascript

မူလဒီဇိုင္းကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီး တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ ၾကားခံထားရသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုငါးလံုးကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္တင္ျပ စစ္ေဆးခံၿပီးမွ သာ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္က တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း    အထက္ပါ အေဆာက္အအံု ငါးလံုးကို တည္ေဆာက္ခြင့္မျပဳထားဘဲ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။

ယင္းအထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုငါးလံုးမွာ ေျမျပင္လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ စတင္ထားရာမွ ရပ္ဆိုင္း ျခင္းခံထားရသည့္ အထပ္ျမင့္စီမံ ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို Presentation ျပန္လုပ္ ရမွာပါ။ အဲဒီအေဆာက္အအံုငါး လံုးက စစ္ေဆးတဲ့အပိုင္းကေတာ့ အားလံုးၿပီးၿပီ’’ဟု ကိုးထပ္ႏွင့္ အထက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံု ငါးလံုးသည္ ရန္ကုန္တြင္ လူသိမ်ား နာမည္ႀကီးၿပီး အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ေနရာမ်ား၌ တည္ ေဆာက္မည့္ ၁၈ ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအေဆာက္အအံု ငါးလံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါ ရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈစိစစ္ၾကပ္မတ္ ေရးေကာ္မတီမွ  ပညာရွင္မ်ား ေနာက္ဆံုးအဆင့္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုအမ်ား စုသည္ လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္မညီ ၫြတ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ Road Building Ratio ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အထပ္ျမင့္ မ်ား မေဆာက္လုပ္သင့္ေသာေန ရာအခ်ဳိ႕တြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိ     ရပ္ဆိုင္းခံထားရ သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မတီ တြင္ ပါဝင္စစ္ေဆးသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments