အစုိးရပါ၀င္မည့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ၂၀၁၇

javascript

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္တိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပုိမုိတုိးလာရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို 
စတင္တည္ေဆာက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေသာ 
အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း မ်ားျပားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြေရာ၊ တန္ဖိုးသင့္နဲ႔ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြေရာ၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာေတြအတြက္ ေဆာက္မယ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းေတြေရာ စီမံကိန္းေတြမ်ားလို႔ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြမ်ားမယ့္ႏွစ္ပါပဲ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံကိန္းေတြတည္ေဆာက္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမတ္မင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဦးေအာင္မင္းကလည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမေဈးႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က် ေရာင္း၀ယ္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းထက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အားနည္းေနၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ တည္ေဆာက္တာေတြ အလုပ္မျဖစ္ခ်ိန္မွာ အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ စီမံကိန္းေတြ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္တာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳတာထက္ ျပည္သူေတြအတြက္ ပိုအက်ဳိးရွိတဲ့ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာေတြကို ျပည္တြင္းက အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရသင့္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုခ်ည္း လက္ခံမွာထက္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္တြင္းေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြပဲ မ်ားပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား မ်ားျပားႏုိင္ေသာ္လည္း 
အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုလပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာေဈး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီးခ်ိန္ ယမန္ႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ေဆာက္လက္စႏွင့္ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စိစစ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့ရကာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္မင္းက ေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းပါ မတည္ၿငိမ္သည့္အတြက္ ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာကာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ေပးႏုိင္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တိုးတက္ရန္ အစပ်ဳိးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုး သိသိသာသာက်ဆင္း ခဲ့တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းေလာက္ျဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာလေလာက္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရင္ ပုဂၢလိက တိုက္ခန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အစျပန္ပ်ဳိးတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အားထားေနရသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မတည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္ ျမင့္တက္ျခင္းမွာ 
တင္ဒါတည္ေဆာက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ခန္းအေရာင္းေဈးကြက္တြင္လည္း ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းေနသည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာမ်ားပင္ ေရာင္းအား
မေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု အေရာင္းေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အေသးစိတ္အျမန္အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ စုေပါင္းအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ(ကြန္ဒိုဥပေဒ)ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒထြက္ရန္ 
က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုမ်ားသာမက တိုက္ခန္းအိမ္ရာမ်ား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒကိုပါ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments