မႏၲေလးတန္ဖိုးမွ် တုိက္ခန္း၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလြန္း၍ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ရက္တည္းမၿပီးျပတ္

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား  ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျပားၿပီး တုိက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္အ တြက္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ရက္တည္းျဖင့္ မၿပီးျပတ္ဘဲ ေနာက္တစ္ေန႔၌ဆက္လက္မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာ နက တည္ေဆာက္ကာ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်အိမ္ရာ တုိက္ခန္း ၅၆၀ အတြက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ ထားသူ ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု တုိက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ မဲႏႈိက္ေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

‘‘ေလွ်ာက္ထားသူက အရမ္း မ်ားတယ္။ ဒီေန႔မၿပီးဘူး။ ေနာက္ ေန႔ထိ မဲႏႈိက္ရဦးမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသို႔ အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းေန ထုိင္သည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း၊ ကုမၸ ဏီ၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား တန္းတူ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့၍ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားျပားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။

‘‘အန္ကယ္တုိ႔က Open ဖြင့္ ေပးလုိက္တာ။ အားလုံးကိုရေစ ခ်င္တယ္။ အဓိကကေတာ့ အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြထဲက ေလွ်ာက္တာ အရမ္းမ်ားတယ္’’ ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ ေဇာက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ကစတင္ကာ ညေန ၆ နာရီခန္႔အထက္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မၿပီးျပတ္ ေသးဘဲ ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား မႈႏႈိက္ရန္က်န္ရွိ  ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

တန္ဖိုးမွ်တိုက္ခန္း မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမ်ား၍ တုိးမေပါက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးေရွ႕ရွိ က်ဳံးေဘး ၆၆ လမ္းကို ေခတၱလမ္းပိတ္ထားခဲ့သည္ဟု တုိက္ခန္း၀ယ္ ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ သြားေရာက္မဲႏႈိက္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ကနဦးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ကိုယ္တုိင္မဲႏႈိက္ ေစျခင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕က ကိုယ္စားမဲ ႏႈိက္ေပးေနေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားလြန္း၍ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္ဟု ၎တုိ႔ကေျပာသည္။

တန္ဖိုးမွ်တတုိက္ခန္း ၀ယ္ ယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစု သည္ ပ်မ္းမွ်လစဥ္၀င္ေငြအနည္း ဆုံး က်ပ္ေလးသိန္းမွ ငါးသိန္းအ ထိ ရွိရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္ မွတ္ထားၿပီး အရစ္က်ေလးလျဖင့္  အေက်ေပးေခ်ေရးစနစ္ (သို႔မ ဟုတ္) ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္တို႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆုိသည္ကုိ ေလွ်ာက္ လႊာတင္ခ်ိန္ကတည္းက တစ္ခါ တည္းေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရသည္ ဟု ၎တို႔က ဆုိသည္။

‘‘အိမ္ပိုင္ ရာပုိင္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံ စာယူရတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္း မိတၱဴပို႔ရတယ္။  ဒီတစ္ခါမရလည္း ေနာက္ထပ္ေဆာက္ေပးမယ္ဆို လို႔ ေလွ်ာက္ထားတာ’’ဟု တန္ဖိုး မွ်အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ထား သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အစိုးရ၀န္ ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ ရာမ်ားကို ေျမညီထပ္တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၂၃ သိန္း၊ ပထမထပ္တစ္ ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၈ သိန္း၊ ဒုတိယ ထပ္ က်ပ္ ၁၉၃ သိန္း၊ တတိယ ထပ္ က်ပ္ ၁၇၈ သိန္း၊ စတုတၳ ထပ္ က်ပ္ ၁၆၃ သိန္းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ငင္းစ နစ္၊ အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ စနစ္တုိ႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ သည္။

မဲေပါက္၍ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူ ခြင့္ရသူသည္ (၁) တုိက္ခန္းတန္ ဖိုးကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေလးလ၊ ေလးရစ္ျဖင့္ အေက်ေပးေခ်ေသာ စနစ္၊ (၂) ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ ယူေသာစနစ္(ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး) တိုက္ခန္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တစ္ႀကိမ္တည္း အေက်ေပးသြင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ ဦးစြာေပး သြင္းကာ တုိက္ခန္း၏ တန္ဖိုး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သုံးႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးမွ်အိမ္ရာ တုိက္ခန္းေပါင္း ၈,၆၀၀ ခန္႔ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လ်ာထား ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments