ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး၊ တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား အျမန္ဆံုး ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ အသစ္မ်ား

javascript

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး၊ တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ အသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိေရး စသည့္နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“နည္းလမ္းသံုးသြယ္ေပါ့။ သီလ၀ါကို Promotion ဆက္လုပ္မယ္။ လက္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ Proposal ေတြကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ျမန္ ျမန္ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ တတိယကေတာ့ Proposal အသစ္ေတြ ဒီဘ႑ာႏွစ္ထဲမွာ  ထပ္ၿပီး၀င္လာေအာင္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ လာေရာက္တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာ ၅၂ ေစာင္မွ ပမာဏေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံနီးပါး ခြင့္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ အဆိုျပဳလႊာ ၅၂ ေစာင္ကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ စက္မႈက႑တြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈသည္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလလယ္ အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၇၈ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၁၄၆ ဒသမ ၉၄၃ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ တုိးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၄၆၀ ဒသမ ၇၇၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “Impact ကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က National Plan အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ Long Term National Plan မွာ ႏွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က္ေတြ ထုတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ National Plan ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Investment Plan ကို လုပ္ရတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ မျပည့္ရင္ေတာ့ Investment Plan မွာ နည္းနည္းေလး ေအာက္ေရာက္သြားၿပီး National Plan မွာ နည္းနည္း Impact ေတာ့ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Recovery Plan ရွိပါတယ္။ National Plan က ၂၀၁၁ ကေန ၂၀၃၀ အထိ ႏွစ္ ၂၀ စာ ဆြဲထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာ ေလ်ာ့သြားရင္ ေနာက္ႏွစ္မွာ ထပ္ၿပီး Recovery ျပန္ရေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္ထဲ ေလ်ာ့သြားလို႔ Impact က သိပ္ႀကီးႀကီးမားမား မရွိပါဘူး” ဟုလည္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ွSource : Eleven Media

Facebook comments