ရန္ကုန္ဗဟို မီးပိြဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းၿပီးရန္ မွန္းထားေသာ္လည္း ၿပီးစီးမည့္အေနအထားမရွိေသး

javascript

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေန သည့္ ရန္ကုန္ဗဟိုမီးပိြဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ ၿပီးစီးမည့္ရက္ကို မ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ဗဟိုမီးပိြဳင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလကုန္ၿပီး စီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား ထိန္းညိႇျခင္း အပါအ၀င္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိ ေန၍ ၿပီးစီးမည့္ရက္ကို မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ (၄) ေဒၚေမေမသြယ္ကေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ ညိႇေနရတာေတြ နည္းနည္းမ်ားတယ္။ ဥပမာ လွ်ပ္ စစ္မီးတိုင္ေတြ မလြတ္တာ ျပန္ ျမႇင့္ဖို႔လိုတာတို႔၊ အဲဒါေတြ က်န္ ေသးတယ္။ သူတို႔ေႏွးတာလည္း ေႏွးတာတစ္ပုိင္းေပါ့’’ဟု ေဒၚေမ ေမသြယ္က ဆုိသည္။

 ဗဟိုမီးပိြဳင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ ယခင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရက က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀ အကုန္အက်ခံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္၌ ၿပီးစီး ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယ ေန႔အခ်ိန္အထိ ၿပီးစီးႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးေပ။ ယင္းစီမံကိန္းကုိတ႐ုတ္ကုမၸဏီ CRCC ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ ယင္းကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ၿပီးစီးရန္ ရက္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းက့ဲသုိ႔ အခ်ိန္ေပးေသာ္ လည္း ၿပီးစီးျခင္းမရွိ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီကုိ တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္းေကာက္ခံ ေနေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္ (၄)က ရွင္းျပသည္။

ဒဏ္ေၾကးေငြ တစ္ရက္က်ပ္ တစ္သိန္းအစား က်ပ္သိန္းတစ္ရာ အထက္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕က အစိုးရထံ တင္ျပဖူးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္၌လည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေန၍ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေနသည့္အေၾကာင္းရင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစေရး ထုတ္ ျပန္ေၾကညာရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments