ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ခြင့္ရ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၂ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး

javascript

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၂ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ က ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ခြင့္ ကို ေအာက္တိုဘာက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္တင္ဒါ စတင္ေခၚယူ ခဲ့သည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကပဲ ေရြး ခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။ ျပည္ပဘက္က လာေလွ်ာက္တဲ့သူ ေျခာက္ဦးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသခံ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ ၁၂ လုံးေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ KL Amazing Company, Khing Solomon Company, Adventures Myanmar Com-pany, Falam Cherry Com-pany, Unique Asia Gate Con-struction Company, Sweet Hotel Group, ေရႊျပည္တံခြန္၊ ခ်င္းတြင္းဧရာ၊ ခ်မ္းသာေရႊေျမကုမၸဏီ၊ ေရႊစင္နန္းေတာ္၊ ေတာင္ဇလပ္ဟိုတယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာကမ္က်င့္ဒါးလ္တို႔ ျဖစ္ သည္ဟုဆုိသည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေသာ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ မတ္လ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဟိုတယ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ တင္ရမည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕က သတ္မွတ္ထား သည္။ ဟိုတယ္မ်ားကို ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ ပလက္၀၊ မတူပီႏွင့္ ခုိင္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ဟိုတယ္သုံးလုံး၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ က်န္ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕၌ ဟိုတယ္ႏွစ္လုံးစီ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

 အဆုိျပဳလႊာ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက ငါးဧကေအာက္ ေျမေနရာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အခန္း ၁၀ ခန္း အနည္းဆုံးထား၍ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈနည္းသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သဘာ၀အလွအပ ႐ႈခင္းမ်ား ကို အေျခခံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျပည္နယ္အစိုးရက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာကလည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈျမႇင့္တင္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕အပါအ၀င္ အျခားသက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕ရွစ္ဖဲြ႕က စိစစ္ခဲ့သည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments