သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ေျမဧက ၁၄၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ရရွိေရး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

javascript

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ ဆတ္႐ိုးက်ရပ္ကြက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ လယ္ေျမဧ က ၁၄၀ ေက်ာ္ကို မူလပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေျမပိုင္ရွင္ ၁၅၀ ခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ေျမေနရာမွ စုေပါင္း႐ံုးအနီးသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္‘‘သိမ္း ဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ လယ္ေျမေပၚမွ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံု ဖယ္ရွား ေပးေရး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး၊ လႊတ္ ေတာ္လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးေရး’’စသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္ေပးေရးေတာင္း ဆိုရျခင္းမွာ သိမ္းဆည္းခံထားရ သည့္ လယ္ေျမတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျမကြက္ရရွိထားသည့္အ တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုသိန္းထြန္း က ေျပာသည္။

ယခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ ၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းမထူးပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို တစ္လတစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္႐ိုးက်ရပ္ ကြက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို စက္မႈရပ္ကြက္ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္၌ အဆိုပါေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ အကြက္႐ိုက္ေရာင္း ခ်လာခဲ့သည့္အတြက္ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ားက ျပန္လည္ရရွိ ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments