ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)တြင္ က်ဴးစာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ အိမ္ငွားမ်ားပါမက်န္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

javascript

သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ က်ဴး ေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က စတင္ ခဲ့ရာ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားသာ စာရင္း ၀င္ၿပီး ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အိမ္ ေထာင္စုမ်ား က်န္ခဲ့မႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ ေပၚခဲ့၍ ၎တုိ႔မက်န္ရစ္ရန္  ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ နယ္၏ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ျဖဴျဖဴ ခုိင္က ေျပာသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အိမ္ ရွင္ေတြက စလစ္ျပားရၿပီး အိမ္ ငွားေတြက မရၾကတဲ့ အခက္အ ခဲရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ညိႇၿပီး အိမ္ငွားေတြ မက်န္ရစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာျဖဴျဖဴခုိင္ကေျပာ သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ ဘာက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္အျဖစ္ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ၿမိဳ႕ နယ္ရိွ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုိ စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ မူလထက္ က်ဴးေက်ာ္အေရအတြက္ပိုမုိတုိး ပြားလာမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရိွ၌ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အေရအတြက္တုိးလာ ေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ပါ၀င္သူမ်ားထံမွသိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕ နယ္ရိွ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ကုိ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အဖြဲ႕သံုးခုခဲြကာ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ သက္ေသခံ ကတ္ျပားထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေန ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျဖဴျဖဴ ခုိင္က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ စိုးရအဖြဲ႕သည္ သက္ေသခံကတ္ ျပားထုတ္ေပးသည့္ က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ လိႈင္သာ ယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း)၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ၊ မရမ္းကုန္း၊ အလံု၊ ေက်ာက္တန္း၊ သန္လ်င္၊ ဒလစသည့္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေန ထိုင္သူမ်ားသည္ စာရင္းေပးသြင္း ႐ံုျဖင့္ ေနစရာေျမကြက္ႏွင့္ အခန္း ရရိွမည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္မွ သာ ေနစရာအတြက္ စီမံေပးႏုိင္ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အသိေပးထားသည္။

Source: 7Daily

Facebook comments