ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္မည္ဟုဆုိ

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္အသစ္တုိ႔ ကုိ တည္ေဆာက္မည္ဟု တုိင္း ေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဒလ၊ လက္ခုပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဇုန္ မ်ား၊ အေသးစားစက္မႈဇုန္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ  ႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၌ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဒလ၊ လက္ခုပ္ကုန္းတုိ႔မွာ တင္မက ဒလ၊ တြံေတး၊ ကြမ္းၿခံ ကုန္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွာ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြ၊ အေသး စားစက္မႈဇုန္ေတြ သာမက အထူး စီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အစီ အစဥ္ရိွပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ပင္ လယ္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္သစ္ေတြကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရိွပါတယ္’’ ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၇ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ ေရးဆဲြထားၾကသည့္ စီမံကိန္းအစီအ စဥ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းသြားမည္ ဟု သိရသည္။

‘‘၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလကုန္မွာ ေပါင္းစည္းၿပီးရင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးစီးကာပညာရွင္မ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ေလ့လာ ၿပီးရင္ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္’’ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္ က ေျပာသည္။

‘‘စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဇုန္ ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ အခုျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ လမ္းေဘးေစ်းသည္ျပႆ နာေတြကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္မွာ လာေရာက္ေစ်းေရာင္း ခ်သူ အမ်ားစုဟာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဘက္က ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးသန္း ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး  ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္၌ ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသြားခဲ့ေသာ္ လည္း စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာ အေသးစိတ္ကုိမူ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

Source: 7Daily

Facebook comments