တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၆-၁၇ မွ ၂၀၂၀-၂၁အထိ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတို႔တြင္ အဓိကထားကာ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ယင္းပမာဏကို တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီတင္က ဆိုသည္။

ယခုေရးဆြဲထားသည့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးေရးျခင္းျဖစ္ကာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က တည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္ရွိ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အခန္းမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီတင္ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမယာရွာေဖြမႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္က အိမ္ရာက႑တြင္ ပီျပင္ေစရန္ စီမံကိန္းကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘တန္ဖိုးအားျဖင့္သင့္တင့္တဲ့ အရည္အေသြးမီ အိမ္ခန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာလည္းေကာင္း၊အျခားၿမိဳ႕မွာလည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးသင့္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ငါးႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းခိုင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လုပ္ မယ္ဆိုရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကို အတုယူ သင့္တယ္။ ဝယ္ယူလိုသူေတြကို ကာလရွည္ေခ်းေငြနဲ႔ ေခ်းေပးၿပီး တန္ဖိုးနည္းဆိုတဲ့ အိမ္ရာေတြကအထပ္နိမ့္ၿပီး အဆင့္တန္းျမင့္ တယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ ဦးျမင့္မိုရ္ေဆြက သံုးသပ္သည္။

‘‘ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အခန္းတစ္ခန္းဟာ စုစု ေပါင္း ၃၃၀ စတုရန္းေပရွိၿပီး ဘက္ စံုသံုးအခန္း (Multipurpose Room)ေခၚတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာခန္းနဲ႔ ဝရန္ တာပဲ ပါဝင္ပါတယ္။ အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြႏုတ္ၿပီး ေရာင္းေစ်း က ဘတ္ ၃၉ သိန္း (ျမန္မာေငြ ၁၁၇ သိန္း)ေလာက္ပဲရွိတယ္’’ဟု ဦးျမင့္မိုရ္ေဆြက ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆို သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါက ထိုင္းႏုိင္ငံကို အတုယူသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

Source:7 Daily

Facebook comments