လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္အဆင့့္ျမႇင့္တင္သြားမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ သြားရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ဆက္လက္စီစဥ္ေနေၾကာင္းလိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ "တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ၿပီးရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စက္မႈဇုန္က ေကာ္မတီေတြကိုရွင္းျပမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ကစက္မႈဇုန္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္သြားမယ္။ေလာေလာဆယ္အေနအထားက အဲဒီအထဲက လိႈင္သာယာကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ စၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္" ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။ အစိုးရက စက္မႈဇုန္မ်ား၏အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူကာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အစိုးရက ေငြေၾကးေတြနဲ႔တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔သြားမွာထက္ အစိုးရအဖြဲ႔က အေျခခံအေဆာက္အအံုကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အပ္လိုက္မယ္။ 
ကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါေခၚၿပီး ဒါကို အဆင့္ျမႇင့္ခိုင္းမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္"ဟု ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိစက္မႈဇုန္မ်ား ထဲတြင္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးစက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စက္မႈဇုန္မ်ား၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာမူ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ စက္မႈဇုန္အမ်ားစု၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမွာ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ စတင္ လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈမွာ ေႏွးေကြးေနေသးေၾကာင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အခုလက္ရွိကေတာ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ရတာမ်ားပါတယ္။ လမ္းေတြျပဳျပင္တာ၊ ေရေျမာင္းေတြ ျပဳျပင္တာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကအစ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလုပ္ေနရေတာ့  လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ထည့္၀င္ေၾကးေတြ အမ်ားႀကီးထည့္ၿပီး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ အခက္ အခဲေတြရွိေနတာပါ"ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွအျခား စက္မႈဇုန္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွာ ပွ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး က်န္၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္လပ္
မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိေရးမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္မႈသာအဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

"စက္မႈဇုန္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနဖုိ႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္မွ လာမွာပါ။ အခုကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မလာဘဲ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနအထားပဲျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၂၄ နာရီပတ္လံုး မရေသးတဲ့အေနအထားမွာ စက္မႈလုပ္ငန္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လည္ပတ္ဖုိ႔က အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒါေတြ ျပည့္စံုမယ္ဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုတုိးလာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တစ္ခုကိုသာ ဦးစြာေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည့္အခ်ိန္တြင္ အျခားစက္မႈဇုန္မ်ား ကုိလည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထနည္းျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာလုပ္တဲ့ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေ၀းမွာ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ကုိ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး တျခားစက္မႈဇုန္အတြက္ ဒီအေတာအတြင္း မွာ အေထြအထူးအဆင့္ျမႇင့္သြားဖုိ႔ေတာ့မရွိေသးပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ အတြက္ အထူးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထအဆင့္ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အားေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ အားမေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ စက္မႈဇုန္မွာတကယ္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ 
လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ေတာ့ ကိုယ္ဘာသာကုိယ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး တိုးတက္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ဟု ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးကိုေလးက
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္အမ်ားစုမွာ ဇုန္တည္ေဆာက္ခ်ိန္ သက္တမ္းၾကာျမင့္လာသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မလာဘဲ အိုေဟာင္းကာ အပ်က္အစီးမ်ားသာ ပိုမိုျဖစ္ လာသည့္အတြက္ အစိုးရက အျခားစက္မႈ ဇုန္မ်ားကို အဆင့္မျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"စက္မႈဇုန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တည္ ေဆာက္ခ်ိန္ သက္တမ္းၾကာလာေလ ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရမွာကုိ မဖြံ႕ၿဖိဳးလာဘဲ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြသာ ပ်က္စီး လာတယ္။ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ဆုိရင္ ဇုန္သက္တမ္း ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ေတာင္ ၾကာလာ ေတာ့ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘဲနဲ႔ကို အိုေဟာင္းပ်က္စီးစျပဳေနၿပီ။ မီးသြယ္တန္းတာေတြ၊ ေရပိုက္ သြယ္တာေတြ၊ ၀ါယာႀကိဳးေတြကအစ ျပန္ျပင္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီလ ထဲမွာ မီးႀကိဳးျပတ္က်တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ မီးႀကိဳးျပတ္က်ေပမဲ့ ကံေကာင္းလို႔ ဆံုး႐ႈံး ပ်က္စီးတာမ်ဳိးမရွိေပမဲ့ အဲဒီလိုမေတာ္တဆ မႈေတြက စိတ္ပူစရာေကာင္းပါတယ္။ စက္မႈဇုန္အတြင္းမွာ မီးလိုင္းက မျပတ္ေပမဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုက မီးအားစြဲလိုက္ရင္ မီးအား ျပဳတ္ျပဳတ္က်တာမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္"ဟု ဦးကိုေလးက ေျပာသည္။ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္အတြင္း ယခင္က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ရာဘာလုပ္ငန္းႏွင့္ စကၠဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈမ်ား ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈကုိအားျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး မလိုအပ္ဘဲျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ သံတိုသံစစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ပိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွာ အေသးစားလုပ္ ငန္းရွင္ေတြပဲ မ်ားပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အားျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ
အေျခခံေဆာင္ရြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြ တျဖည္း ျဖည္းေလ်ာ့သြားၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရတို႔၊ ၀န္ထမ္းအင္အားတို႔ မ်ားမ်ားမသံုးရတဲ့ အေဟာင္းပစၥည္းေတြကုိ ျပန္ျပဳျပင္တဲ့
လုပ္ငန္းေတြ၊ သံအရည္ႀကိဳလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သံတိုသံစေတြလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြပဲ မ်ားလာေတာ့တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း အစိုးရပိုင္းတာ၀န္ ရွိသူမ်ားက စက္မႈဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ား၌ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကလည္း သိပ္မရွိေသးေၾကာင္းေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္အတြင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူဦးကုိေလးက ေျပာသည္။

"စက္မႈဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက စက္မႈဇုန္ေတြကုိ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိလာေပမဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့အတိုင္း အတာ သိပ္မရွိေသးပါဘူး။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ တာမ်ိဳး၊ အေသးစားေခ်းေငြေပးတာမ်ိဳးေတြ လည္း ဘာမွေရေရရာရာ ခုခ်ိန္ထိ မရွိေသးဘူး"ဟု 
၎က ေျပာသည္။ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စက္မႈ ဇုန္တစ္ခုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စည္းကမ္းပိုင္း ကုိသာ အစိုးရက ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းေစလို ၿပီး က်န္ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူကုိယ္ထျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း သာေကတစက္ မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

"စက္မႈဇုန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စက္မႈဇုန္ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ မယ္ဆိုၿပီး အစိုးရကုိပဲေတာင္း ဆိုတာမ်ိဳးမလုပ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္လို႔ပဲ ခံယူထားပါတယ္။ "စက္မႈဇုန္ေျမကြက္အတြက္ အစိုးရက မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေပးရမယ့္ ေရ၊ မီးေတြအတြက္အျပင္ 
မလိုအပ္ဘဲ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ ေဈးတက္တာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ စက္မႈဇုန္မွာ တကယ္စက္မႈလုပ္ငန္းမလုပ္သူေတြကုိ ေျမကြက္မေရာင္းတာမ်ဳိးကုိဘဲ အစိုးရအေနနဲ႔ 
ထိန္းသိမ္းေပးေစလိုပါတယ္။ ဥပမာ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္လိုမ်ဳိး တျခားစက္မႈဇုန္ေတြကုိလည္း ေျမေဈးထိန္းေပးေစလိုပါတယ္။ တျခားစက္မႈဇုန္ေတြမွာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို
လုပ္ကုိင္တဲ့အေရအတြက္က တစ္၀က္ေတာင္မရွိပါဘူး။ အမ်ားစုက တစ္ခ်ိန္က်ရင္ လုပ္ငန္းစလုပ္မယ္ဆိုေျမ ကြက္၀ယ္ထားတာမ်ဳိးပဲမ်ားပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments