၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

javascript

တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီးရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြ ထဲမွ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၀ယ္ ယူႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာႏွင္းဆီအ ဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တန္ဖိုးကို ေငြအရပဲမၾကည့္ဘူးဆိုရင္ တတ္ႏိုင္တဲ့သူရွိသလို မတတ္ႏုိင္သူေတြရွိပါတယ္။ တန္ ဖိုးျမင့္အိမ္ရာေတြက ရရွိတဲ့၀င္ေငြေတြကေန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေတြမွာသံုးဖို႔ ဘ႑ာေငြတစ္ခုအ ေနနဲ႔ စီမံဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာဖြင့္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က် ေသာ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ အလွအပဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မွ က်ဆင္း ခဲ့ျခင္းကို အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘အိမ္ရာေတြဟာ တန္ဖိုးျမင့္ သေလာက္ အဆင့္အတန္းမီရဲ႕ လား၊ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိရဲ႕လား ဆိုတာေတြကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ တည္ ေဆာက္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ ရန္ကုန္ ဟာ ေတာ္ေတာ္လည္း ပ်က္စီးခဲ့ တာေတြမ်ားေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႔ ကြၽန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၀ယ္ ယူႏိုင္ေရး တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ နည္း လမ္းရွာေဖြမႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေန ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ မွ ၂၀၂၀-၂၁ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သိန္းခန္႔အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က  ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည့္ ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာသည္ ၁၈ ထပ္အျမင့္ရွိ ၿပီး တိုက္အလံုးေပါင္း ငါးလံုးပါ၀င္ကာ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက ႏွစ္လံုး၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ က သံုးလံုးတည္ေဆာက္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အက်ယ္အ၀န္း ၆၀၀ စတုရန္း ေပမွ ၁,၂၀၀ စတုရန္းေပအထိရွိ ၿပီး လက္ရွိတြင္ အခန္းအေရအ တြက္ ၂၇၀ ေက်ာ္ကို စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ အခန္းတစ္ခန္း၏ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ မွ သိန္း ၁,၂၀၀ အထိ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source : 7Day Daily News

Facebook comments