ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဧက ၁၀၀ အက်ယ္အဝန္းမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း စေတာ့မည္

javascript
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဧက ၁၀၀ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမေပၚမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာ လူေနအ ခန္းေပါင္း ၂၁၄၄ ခန္းနဲ႔ ပန္းျခံ ၊ ေက်ာင္း ၊
စိမ္းလန္းေျမ ၊ လမ္းေတြမီးေတြနဲ႔ စနစ္က်တဲ့ ေျမအသံုးခ်စီမံကိန္း အျဖစ္ လာမယ့္ႏွစ့္ ဧျပီလမွာ စတင္မယ္လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက 
သိရပါတယ္ ။

အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဒကိၡဏသီရိ ျမိဳ႔ပတ္လမ္းနဲ႔ ရာဇဌာနီလမး္ၾကားရွိ ရန္ေအာင္ေျမၾကိဳးဝိုင္းအတြင္းရွိ ေျမဧက ၁၀၀ မွာ တဧကကို လူဦးေရ ၁၀၇ ေယာက္ႏႈန္းထားနဲ႔ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ကေန အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၄၀၀ တန္ဖိုးအတြင္းေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေနျပည္ေတာ္က အစိုးရရံုးစိုက္ရာျမိဳ႕ျဖစ္လို႔ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေဆာက္အအံုေနရာအ
တြက္ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမဧကရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး လမ္းေနရာ ၊ ပန္းျခံနဲ႔ စိမ္းလန္းေျမေနရာ ၊ ေဈးေနရာ ၊ စာသင္ေက်ာင္း
ေနရာ ၊ ရံုးခန္းေနရာနဲ႔ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္တဲ့ ေနရာေတြကို ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

‘ေက်ာင္းကေတာ့ အလယ္တန္းေက်ာင္းေပါ့ ၊ ခုလက္ရွိေတာ့ ေျမအသံုးခ်မႈ ဒီဇုိင္းနဲ႔ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းဆြဲျပီးျပီ ၊ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ တြက္ေနဆဲပဲ’ 
လို႔ ျမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္က ေျပာပါတယ္ ။

တည္ေဆာက္မႈ ဒီဇိုင္းအရ စီမံကိန္းေျမ အသံုးခ်မယ့္ ပမာဏေတြက အိမ္ရာအေဆာက္အအံုအတြက္ ၃၁ ဧက ၊ လမ္းအတြက္ ၂၂ ဧက ၊ ပန္းျခံနဲ႔ စိမ္းလန္း
ေျမအတြက္ ၃၄ ဧက ၊ ေဈးေနရာအတြက္ ၆.၄၇ ဧက ၊ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ သံုးဧက ၊ ရံုးခန္းအတြက္ ၁.၃၇ ဧက နဲ႔ ထရန္စေဖာ္မာေနရာအတြက္ တစ္ဧကခြဲအကြက္ခ် သံုးစြဲမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ 

အခန္းအက်ယ္အဝန္းအရ ေဈးႏႈန္းေလးမ်ိဳးခြဲျခား ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
‘ဒီစီမံကိန္းက စီမံကိန္းအသစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ မတ္ေလာက္မွ စီစဥ္မွာ ၊ ဒါေပမဲ့ အခုကစျပီး ျပင္ဆင္ရတာေပါ့ ၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္ရတာကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လကေန တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာတယ္’ လို႔ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္ ။

ေနျပည္ေတြစာ ဝန္ထမ္းျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေလၽွာက္ထားရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြကိုပဲ ဦးစားေပးတာ ျဖစ္ေပမဲ့ အခုလက္ရွိတာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ကေတာ့ လံုေလာက္သေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပင္စင္ယူေတာ့မယ့္ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြကို ပိုျပီး ဦးစားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

အခုလက္ရွိ စီစဥ္ေနတဲ့အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွာေတာ့ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြကို ဦးစားေပးမယ့္အျပင္ သည္အိမ္ရာ စီမံကိန္းထဲမွာ ေျမကြက္ပါသြားတဲ့ လယ္သမားေတြကိုလည္း ဦးစားေပး အစီးအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းဖို႔ ညွိႏိႈင္းျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

‘ဒီဧက ၁၀၀ ေပၚမွာရွိတဲ့ လယ္သမားေတြအတြက္လဲ နစ္နာေၾကးေပးျပီးျပီ’ လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္ ။

အိမ္ရာစီမံကိန္း ေျမဧကေပၚမွာ လယ္ေျမေတြပါသြားတဲ့ လယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးကို တစ္ဧက ၁၀ သိန္းႏႈန္းနဲ႔ လယ္သမား ၄၈ ဦးကို ေပးခဲ့ျပီး
ျဖစ္သလို ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ကိုလည္း ေျမစည္ပင္စရိတ္ တစ္ဧကကို သိန္း ၅၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေပးသြင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

Source: The Modern

Facebook comments