ဩဘာကုမၸဏီက IFC ေခ်းေငြျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု စတင္တည္ေဆာက္

javascript

 ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ စီမံကိန္း ပထမပုိင္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အဆုိပါစက္႐ံုကုိ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ ၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ ေျမဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမဧက ၇၅ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္းစု၊ ပီတိ ျပည့္စုံ ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဉာဏ္ လင္းၿဖိဳးက ေျပာသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ေဆး၀ါး လုိအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လ်ာထားတယ္။ ဒီစက္႐ံုကေန စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆးအမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အရည္နဲ႔ အမႈန္႔ပဲ ထုတ္ပါမယ္။ လက္ရွိမွာ ေတာ့ စက္႐ံုကို ေျမသားတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္း ေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ လာမယ့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီမွာ ပထမပိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆး ေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ံုပထမပိုင္းကို ေျမဧက သံုးဧကေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပထမပိုင္းၿပီးစီးပါက လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း၏ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လ်ာထားတဲ့အတုိင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွာ စက္႐ံုရဲ႕ ပထမပိုင္းၿပီးတာနဲ႔ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္လည္ပတ္တဲ့အခါမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆးရည္ လီတာ သံုးသန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆးမႈန္႔ ကီလို ႏွစ္သန္းအထက္ ထုတ္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ စက္႐ံုတစ္ခုလံုး ၿပီးစီးမွာကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၀ မွာၿပီးမွာပါ" ဟု ဦးဉာဏ္လင္းၿဖိဳးကေျပာသည္။

စက္႐ံုတစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး IFC ထံမွရရွိသည့္ ေခ်းေငြ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ကုမၸဏီက ကိုယ္ပိုင္စိုက္ထုတ္ေငြ ငါးသန္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ သည့္ ပိုးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေျမဧရိယာအတြင္းတြင္ ဘီအုိတီစနစ္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ့ပိုးသတ္ေဆးထုတ္စက္႐ံုကို လည္ပတ္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ဩဘာက တည္ေဆာက္လည္ပတ္ မည့္ စက္႐ံုမွာ ယင္းစက္႐ံုေဘးတြင္ရွိၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးဥာဏ္လင္းၿဖိဳးက ေျပာသည္။

"လူေတြရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္က ဆုိးက်ဳိးေတြ အရမ္းထြက္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိး ေရးေဆးစက္႐ံုက ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ ရွိေနတာ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ပတ္၀န္းက်င္ဆုိးက်ဳိး မရွိေစဖုိ႔အတြက္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးေဆးေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆုိးက်ဳိး အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဩဘာ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးေဆး ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈကို ေဒသခံအခ်ဳိ႕ကကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေသာ္ လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

"ေ၀ဖန္ခံရမႈေတြ ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းကိုေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ကပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ မဟုတ္တာ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စုေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕မယ္။ ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္ မႈနဲ႔ ေျပာတာကို နားေထာင္မယ္။ ဒီေကာ္ မတီမွာ ဩဘာပါမယ္။ စက္႐ံုနဲ႔ ႏွစ္မုိင္အကြာ က လူေတြနဲ႔ေတြ႕မယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြ ပါမယ္။ သူတုိ႔ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ေျဖရွင္းေပးပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဆုိပါစက္႐ံု ပထမပိုင္းၿပီးစီးပါက အလုပ္သမား ၁၅၀ က ၂၀၀ အထိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပီးစီးပါက အလုပ္သမား ၄၀၀ က ၅၀၀ ထိ လုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments