ဆူးေလစကြဲ ေရွာ့ပင္းေမာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္

javascript

ရွန္ဂရီလာလုပ္ငန္းစုက တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလစကြဲ အေဆာက္အအံုတြင္ ေရွာ့ပင္းေမာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားကုိ ယခု ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ဆူးေလစကြဲ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု သည္ အထပ္ ၂၃ ထပ္ရွိၿပီး ေျမေအာက္ထပ္ အပါအ၀င္ အလႊာသံုးလႊာ၌ စူးပါမားကက္ ႏွင့္ အျခားေဈးဆုိင္ခန္းမ်ားအျပင္ စားေသာက္ဆုိင္ခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ကား ရပ္နားႏိုင္ရန္ အထပ္ေျခာက္ထပ္ပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွာပင္းေမာဧရိယာမွာ မီတာ ၆,၀၀၀ ရွိၿပီး ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၃၆ ဆုိင္ရွိကာ ႐ံုးခန္းဧရိယာ စုစုေပါင္းမွာ မီတာ ၃၀,၀၀၀ ရွိကာ လက္ရွိတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ငွားရမ္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ဆူးေလစကြဲ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚယင္းမာညိဳက ေျပာသည္။ 
"ဖြင့္တာေတာ့ ႏို၀င္ဘာေလာက္ ကတည္းက တခ်ဳိ႕႐ံုးခန္းေတြက ေျပာင္းလာ ၿပီး စဖြင့္ေနပါၿပီ။ 

ဆုိင္ခန္းေတြလည္း အခု ေတာ္ေတာ္စံုစံုလင္လင္ ဖြင့္ေနၾကပါၿပီ။ အထပ္ ၂၃ ထပ္မွာ ၁၅ ထပ္က ႐ံုးခန္းေတြ ပါ၀င္မွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႐ံုးခန္း ရွစ္ခုေလာက္ ဖြင့္ေနပါၿပီ"ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရွာ့ပင္းေမာအတြက္ ေဈးဆုိင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ဆူးေလစကြဲက ေရြး ခ်ယ္ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ႐ံုးခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ၿပီး သင့္တင့္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိ ႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုသာ အဓိက ေရြးခ်ယ္ ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေရွာ့ပင္းေမာအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွာ အ၀တ္အထည္ဆုိင္မ်ား၊ အလွအပႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုိင္မ်ား၊ လူသံုးကုန္မ်ဳိးစံုဆုိင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ပထမထပ္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္တြင္ ျမန္မာအစား အေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ေျမေအာက္ထပ္တြင္ ေကာ္ဖီဆုိင္ ႏုိင္ငံတကာတံဆိပ္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဆူးေလစကြဲအေဆာက္အအံုကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း အထပ္ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ၏ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္မႈ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွသာ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆူးေလစကြဲ အေဆာက္အအံုသည္ ယခင္မူလ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပမႈတြင္ အထပ္ ၂၂ ထပ္သာ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး သည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၃ ထပ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ အထပ္ ေက်ာ္လြန္တည္ေဆာက္မႈျဖင့္
ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀,၀၀၀ ကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အေဆာက္အအံုမွာ ယခုႏွစ္စပိုင္း ကတည္းကပင္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အထပ္ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္ မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ မေပးသည့္ အျပင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (BCC) မရရွိသည့္အတြက္ မဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ ဆူးေလးစကြဲ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္သည့္ရွန္ဂရီ လာအုပ္စုက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀,၀၀၀ ကို ေပးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီက ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ေပးခဲ့ၿပီး BCC လက္ခံရရွိ ၿပီးေနာက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments