ယုဇန၊ ကေနာင္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေရာင္းခ်မည္

javascript

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ ယုဇန၊ ကေနာင္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ
အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးက ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အခုေလာေလာဆယ္အထိ ေလွ်ာက္လႊာ တင္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ လကုန္ေလာက္ အထိ စိစစ္ရမွာျဖစ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလလယ္ေလာက္ဆိုရင္ စေရာင္းလို႔ရပါၿပီ။ ေလွ်ာက္လႊာဘယ္ေလာက္ လာတင္သလဲဆိုတာကေတာ့ စာရင္းမပိတ္ရေသးလို႔ အတိအက် ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားက တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္
ေနရာ မ်ားကို အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူလိုသူမ်ားသည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ႐ံုးအမွတ္(၄၀) ေနျပည္ေတာ္သို႔ လိပ္မူၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူလိုသည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ မ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (အိမ္ရာ ဌာနခြဲ)ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ (၄၀) တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း ၀ယ္ယူ ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္အထိ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္ရက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထား လက္ခံသြား မည္ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု မ်ားႏွင့္ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေျမညီထပ္အခန္းမ်ားကို က်ပ္ ၁၃၄ သိန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာင္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေပၚဆံုးထပ္ ေလးလႊာအခန္းမ်ားကို အခန္းအက်ယ္အ၀န္းေပၚ မူတည္ၿပီး က်ပ္ ၉၈ သိန္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၇ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္း ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေရာင္းခ်မည့္ တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ကို လည္း ပိတ္ပင္တားဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေၾကညာထားသည္။

"အခုစီမံကိန္းအျပင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ေဆာက္ဖို႔ ေၾကညာထားၿပီးပါၿပီ။ တင္ဒါေခၚဖို႔ ေျမေနရာကိစၥေတြ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဘ႑ာ ႏွစ္ထဲမွာပဲ
တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တ တိုက္ခန္း ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ကေန ၂၀,၀၀၀ ေလာက္ အထိေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း သံုးခုမွ အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္းအနက္ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အခန္းေပါင္း ၁,၅၄၅ ခန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံ ခန္႔ခြဲေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အခန္းေပါင္း ၆၆၂ ခန္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေရာင္းခ်မည့္အခန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိသည့္ အခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူဟူ၍ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ေလးမ်ဳိး ခြဲျခားကာ ေရာင္းခ် ေနရာခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို အမွန္ တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္သူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ ရာ၀ယ္ယူသူမ်ား ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုး မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် သည့္ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး အျမတ္တင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျဖစ္ ေပၚေစေရးအတြက္လည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူ ေနထိုင္ခြင့္ ခ်ထားၿပီးပါက ေျမျပင္ကြင္းဆင္း မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ "အမွန္တကယ္ ေနမယ့္သူေတြပဲ ရေစခ်င္ တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က CHDB Bankမွာ အခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အျမန္ဆံုးေရာင္းေစခ်င္ပါတယ္"ဟု တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထား သူ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚ၀င္းနႏၵာျမင့္က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments