ဧဒင္ကုမၸဏီအုပ္စုက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္

javascript

ဧဒင္ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ေက်း လက္ကို ဦးစားေပးၿပီး တည္ ေဆာက္သြားမယ္။ တန္ဖိုးကမွ်တ ၿပီး ျပည္သူေတြ၀ယ္ၿပီး ေနႏုိင္ ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အခု ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ေလ့လာမႈ ေတြ လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ဧဒင္ ကုမၸဏီ အုပ္စု အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္ တာ ကိုရဲမင္းေအာင္က 7Day Daily အား ေျပာသည္။

ဧဒင္ကုမၸဏီအုပ္စု လက္ ေအာက္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုျဖစ္ သည့္ Myanmar Apex Bank က လည္း ျပည္တြင္းမွ အိမ္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ေငြေခ်း မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း လုပ္ ကိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ကိုရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာ၀ယ္ ယူရန္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာ၌ ကာ လတိုေခ်းေငြသာ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ၿပီး ကာလရွည္ေခ်းေငြ ၀န္ေဆာင္မႈ မေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကာလရွည္ ႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ ၃၀ အထိ အိမ္ရာ၀ယ္ယူ ရန္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧဒင္ ကုမၸဏီအုပ္စုက ရည္ရြယ္ထား သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေန သည့္ ဧဒင္ကုမၸဏီသည္ ၿမိဳ႕စြန္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားမရွိေၾကာင္း ဧဒင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခုိင္က ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိ က်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပဲြ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ေနရာ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အကန္႔အသတ္ မ်ားရွိေနျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ စရာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေၾကာင္း ဦးခ်စ္ခုိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအ ရ တိုးတက္မည္ဟု ဆုိထားေသာ္ လည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ လတ္တေလာတြင္ အေျခအေနမ ေကာင္းေၾကာင္း ဦးခ်စ္ခုိင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအ ေျခစိုက္ Nikkei Asia Review သ တင္းဌာနက ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ဧဒင္ကုမၸဏီ သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕၊ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ထိပ္ သီးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments