ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ငါးထပ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ လာမည့္ႏွစ္ ၿပီးစီးမည္

javascript

ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ငါးထပ္ေဆာင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေနမႈ ၂၀၁၇ ၌ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေဆး႐ုံႀကီးသည္ ခုတင္ ၈၀၀ ဆံ့ေဆး႐ုံႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူနာဦးေရမွာ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ယခုကဲ့သို႔ ငါးထပ္ေဆာင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာပပက ေျပာသည္။ 


 ‘‘ငါးထပ္ေဆာင္တုိးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနတယ္။ ခုကခုတင္ က ၈၀၀ ဆံ့ျဖစ္တယ္။ လူနာက တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိေနတဲ့အ ေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေနနဲ႔ ဆုိ ငါးထပ္ေဆာင္အသစ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ လာ မယ့္ ၂၀၁၇ မွာ ၿပီးမယ္လို႔မွန္း ထားတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ငါးထပ္ေဆာင္အ သစ္ႀကီးတြင္ အေရးေပၚလူနာ ေဆာင္၊ မီးဖြားခန္းႏွင့္ ခဲြစိတ္ကုသခန္းမ်ား အသီးသီးပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လူနာအင္အားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ခုတင္ ၁,၀၀၀ ဆံ့ေဆး႐ုံႀကီးအျဖစ္ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ တင္ျပထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆး ႐ုံအတြင္းတက္ေရာက္ ကုသေန ေသာ လူနာအခ်င္းခ်င္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ က်ဆင္းေစရန္ စီမံခ်က္ (Infection Control)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာပပက ေျပာသည္။

 ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး တြင္ လက္ရွိ၌ အေရးေပၚကုသမႈပါ အခမဲ့စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုပါ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ျပင္ပလူနာဦးေရ ပ်မ္းမွ် ၃၀၀ ဦးမွ ၄၀၀ ဦးၾကားရွိကာ ေဆး႐ုံ၌ အၿမဲတမ္းတက္ေရာက္ ကုသေနသူ အတြင္းလူနာ ၁,၀၀၀ဦး ခန္႔ရွိၿပီး အေရးေပၚခဲြစိတ္လူနာမွာ ေန႔စဥ္ ၂၀ မွ ၃၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဆး႐ုံလူနာမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းေဆး႐ုံႀကီး၌ အမ်ဳိးသ မီးမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာေရာဂါမ်ား၊ မီးဖြားလူနာ၊ မီးယပ္ေရာဂါႏွင့္ မီး ယပ္ကင္ဆာဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားကို ကုေပးေနၿပီး မီးဖြားၿပီး ေပါင္မျပည့္ျခင္း၊ လမေစ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္းေမြးကင္းစကေလး ကုသေဆာင္၌ ကုသလ်က္ရွိသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments