အသစ္ဖြဲ႕ေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ားအၾကား လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိဟုဆို

javascript

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းျမင့္ က ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေန၍ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနျခင္းျဖစ္ သည္။ ‘‘အရင္က အဖြဲ႕မွာ ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာနကို ေျမယာနဲ႔ မပတ္ သက္ဘူးလို႔ ယူဆၿပီး မထည့္ခဲ့ ဘူး။ အရင္ငါးႏွစ္အေတြ႕အႀကံဳ အရ ပါဝင္သင့္တယ္ထင္လုိ႔ ျပည္ နယ္နဲ႔ တုိင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန မွဴးေတြကို ထည့္သြင္းေပးတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ေျမယာနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ လုိ႔ရပါၿပီ။ လယ္သမားနဲ႔ ေမြးျမဴေရးသမားေတြ အခြင့္အေရးအတူတူျဖစ္ၿပီးဆက္စပ္သူေတြအခ်င္း ခ်င္း ေျဖရွင္းလုိ႔ရပါၿပီ’’ဟု ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား ပါဝင္လာ၍ ေျဖရွင္းရာတြင္ ခက္ခဲမႈမရွိဘဲ ညႇိႏိႈင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ က လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရာတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအရာရွိႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ားကို မထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခါ ပါဝင္လာ၍ လယ္ယာေျမ    ျပႆနာမ်ားကို အဆင္ေျပစြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ေမြးျမဴေရးလုပ္ေတာ့ ေျမ ယာကိစၥမွာ ေမြးၿခံေတြက ေတာင္ သူေတြရဲ႕ လယ္ကို ငွားတာ။ တခ်ိဳ႕က ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြမွာ လုပ္ရ တာေတြရွိတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္ သက္ေတာ့ တိတိက်က်လုပ္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္တာ အားနည္းခဲ့တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေျမကို ေမြး ျမဴေရးလုပ္ေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ ေနတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တင္ျပ လိုက္တဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္း နဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေတြနဲ႔ ဆက္ သြယ္ပါလို႔ေျပာတယ္။ ေနာင္မွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမယ္ ထင္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဝင္း စိန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕တြင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူကာ ၁၁ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Source: 7Daily

Facebook comments