"ပုဂံေဒသရွိ ေဆာက္လက္စ ဟိုတယ္အခ်ိဳ႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပန္ရ "

javascript

ပုဂံေဒသတြင္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကုိ ရပ္ဆုိင္းခံထားရသည့္ ဟုိတယ္ ၄၂ လုံးထဲမွ လုံးဝေဆာက္လုပ္ရျခင္း မ႐ွိေသးသည့္ ဟုိတယ္ ၁၇ လုံးကုိသာ တည္ေဆာက္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ ေဆာက္လက္စဟုိတယ္မ်ားအားလုံးကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

”ဆုိင္းငံထားတဲ့ ဟုိတယ္ ၄၂လုံးထဲမွာ လုံးေဆာက္လုပ္ရျခင္း မ႐ွိေသးတဲ့ ၁၇ လုံးကေတာ့ ဆက္ၿပီး တည္ေဆာက္ခြင့္ မေပးေတာ့ပါဘူး။ က်န္တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ၿပီးေနတဲ့ ဟုိတယ္ေတြကုိေတာ့ ဆက္ၿပီးတည္ေဆာက္ခြင့္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပုဂံ အား ယူနက္စကုိမွ ကမာၻ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လာေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိမွ မီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ ဟုိတယ္မ်ားအား အရင္းေၾကကာလအျဖစ္ ၁၅ႏွစ္သာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကာလကုိ ေက်ာ္လြန္ပါက ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ ေ႐ွးေဟာင္းဇုန္နယ္နမိတ္ျဖင့္ ကင္းလြတ္သည့္ ဟုိတယ္ဇုန္ေနရာသစ္သုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္း၍ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟုိတယ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အတြက္ ကမာၻ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရးကုိ မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယူနက္စကုိျဖင့္ ညႇိႏိူင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:7daydaily

Facebook comments