ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ SUDP ကိုစီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေနၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံHUၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (SUDP)ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာကူညီ ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီJICA ၏ စီမံ ခန႔္ခြဲမႈအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံေရးဆြဲ လ်က္ရွိေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆို ပါအစီအစဥ္တြင္ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ လူ မ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္၍ လွပ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးအ
တြက္ ဗဟိုစီးပြားေရးနယ္ေၿမ (Central Business District - CBD) ျပန္လည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အဆိုျပဳတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ JICA နဲ႔ 
ပူးေပါင္း ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါ
တယ္။ အခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လကေန ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လိုက္ၿပီး စီးပြား
ေရး၊ လူမွုေရးအေျခအေန ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး အရင္ေရးဆြဲထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ေရးဆြဲေနပါ တယ္။ စီမံကိန္းရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေန နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပပုံရိပ္ေတြ ကို စီမံခန႔္ခြဲမႈအခန္းက႑ေတြပါဝင္တဲ့ ပြဲေတာ္ကိုလည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္ "ဟုယင္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပြဲ ေတာ္မ်ားက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္း၏ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာလွုပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား မ်ားကိုဖိတ္ေခၚကာ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွုံမႈွုတို႔တြင္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ပါ က ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ပိုမို အေထာက္အကူျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔သည္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Pyi Myanmar

Facebook comments