တိုက္ခန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္လို

javascript

တိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္ေဈးကြက္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပုိမုိခုိင္မာေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ တိုက္ခန္းအမ်ဳိးအစားအားလံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္လာၿပီး အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္လာၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ ဥပေဒမရွိ ေသးေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ယခုလအတြင္း နည္းဥပေဒထြက္ရွိမည့္ ကြန္ဒိုမီနီ ယံဥပေဒမွာ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုက္ ခန္းမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒတစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ရန္ကုန္မွာ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုက လက္ခ်ဳိးေရလို႔ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက တိုက္ ေတြေဆာက္လာၾကၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြလည္း
ေဆာက္လုပ္တာ မ်ားလာၾကတယ္ဆို ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိုက္ခန္းေတြလည္း မ်ားလာၿပီ။ တုိက္ခန္းေတြအားလံုးနဲ႔ အက်ဳံး ၀င္မယ့္ အိမ္ရာဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ 
လိုအပ္ေနပါၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရာတြင္ ေျမ ရွင္ႏွင့္ အရပ္စာခ်ဳပ္သာ ခ်ဳပ္ထားရၿပီး တိုက္ခန္းကို ျပန္လည္ေရာင္း၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္း ေျမရွင္က လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ ေတာင္ ေျမရွင္မွာပဲ ဂရန္ရွိလို႔ ေျမရွင္ရဲ႕လက္မွတ္ လိုအပ္ၿပီး ေျမရွင္ကို တိုက္ခန္းခရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရတယ္။ တကယ္လို႔သာ တုိက္ခန္းေတြအားလံုးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ မယ့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ ဥပေဒသာရွိလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ တိုက္ခန္းေရာင္း၀ယ္လုပ္ဖို႔ ေျမရွင္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ဘဲ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ႏုိင္မွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျမကြက္၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမ ဂရန္စာခ်ဳပ္ကို အာမခံထားျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ အေပါင္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္ လည္း တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ခန္းစာခ်ဳပ္ကို ထိုကဲ့သို႔ အသံုးမျပဳႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ဥပေဒလိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေျမပိုင္ဆိုင္ သူေတြလုိပဲ တိုက္ခန္းစာခ်ဳပ္ကို ဘဏ္ေတြမွာ အေပါင္ထားတာေတြ၊ အာမခံထားတာေတြ လုပ္လို႔ရဖို႔ တုိက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒတစ္ခု  လိုအပ္ပါတယ္။ တိုက္ခန္းစာခ်ဳပ္ေတြက လည္း ေျမစာခ်ဳပ္ေတြလိုပဲ ခိုင္မာမႈရွိမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက တိုက္ခန္းေတြကို ပို၀ယ္ယူလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းအေရာင္း ေဈးကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳမည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကြန္ဒို မီနီယံဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒတြင္ တိုက္ခန္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေသာ နည္းဥပေဒမ်ား ပါ၀င္မလားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသာေအးက ေျပာသည္။

"ကြန္ဒိုဥပေဒနဲ႔ တိုက္ခန္းဥပေဒက နည္းနည္းေရာေထြးၿပီး ႐ႈပ္ေနတယ္။ တိုက္ခန္းေတြ အားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳမယ့္ ဥပေဒ တစ္ခုကို အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ ေနပါတယ္။ 
ကြန္ဒိုဥပေဒမွာ တိုက္ခန္းေတြအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ နည္းဥပေဒေတြ ပါမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒအသစ္တစ္ခု လိုမလားဆိုတာသိဖို႔ ဒီလထဲမွာ ထြက္မယ့္ ကြန္ဒိုဥပေဒကို အရင္ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ ပိုင္ရွင္ စာအုပ္မ်ား သီးသန္႔ထုတ္ေပးေသာ္လည္း က်န္တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုးမွာ ေျမရွင္တစ္ဦး တြင္သာ စာခ်ဳပ္ရွိၿပီး က်န္တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အရပ္စာခ်ဳပ္ကိုသာ အသံုးျပဳေန ရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုခ်ိန္တြင္တိုက္ခန္းအိမ္ရာမ်ားအား လံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဥပေဒကို ေရးဆြဲေနျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ ဦး၀င္းႏုိင္က
ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments