ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာ

javascript

အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ထိုင္းမႈိင္းမႈ ၾကာရွည္လာ ျခင္းႏွင့္ အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ဘဏ္မ်ား၏ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုအပ္သည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။

"ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြက ေခတ္သိပ္မေကာင္းလို႔ ဘဏ္ေတြဘက္က ေဆာက္လုပ္ေရး ဘက္ကို သိပ္ေငြမေခ်းခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ေဈးကြက္အေနအထား အရလည္း သူတို႔အတြက္ သိပ္မေသခ်ာဘူး။ ဘဏ္ဘက္ကလည္း သူေခ်းလိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံ ျပန္မရရင္ဘဏ္ Crises  ျဖစ္မွာလည္းစိုးၾကတယ္။ ေခ်းလက္စ ေခ်းေငြဆိုရင္ေတာ့ ေခ်းၾကပါတယ္၊ အသစ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မေခ်း ခ်င္ၾကဘူး"ဟု ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ MKT ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာသည္။ ရပ္နားထားခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အထပ္နိမ့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား လုပ္ငန္းျပန္လည္အရွိန္ယူ စတင္ႏိုင္ရန္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ လာေနျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဈးကြက္ေအးေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ အားယူေနရ သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ေဈးကြက္ အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန္ အနည္းဆံုးႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

"ေဈးကြက္က ပ်က္ေနသလို ေငြေဈးက လည္း တက္ေနတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကက အေျခအေနမေကာင္းဘူး။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက ေငြမေခ်းဘူးဆိုရင္ ေတာင္ အစိုးရဘဏ္ေတြဘက္က ေခ်းေပးသင့္တယ္။ ဒါမွ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ပံုမွန္ေဈးကြက္အေန အထားေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူ ရမယ္။ Project loan ေပးတာ အင္မတန္ ရွားတယ္။ အေပါင္ပစၥည္းယူၿပီးမွ ေငြေခ်းၾက တာက အမ်ားဆံုးပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျမကို အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ ရယူသည့္ ဘဏ္မ်ားရွိသလို အခ်ဳိ႕ေသာဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ေျမသာမက ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တန္ဖိုးျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေခ်းေငြမ်ား ကို ထုတ္ေခ်းသည့္ ဘဏ္မ်ားလည္းရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ႏွင့္ တစ္ဘဏ္ အၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္သည့္ပမာဏမ်ားအေပၚတြင္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

"ဘဏ္ေတြကေတာ့ အေပါင္ပစၥည္းခိုင္မာ မႈကိုလည္းၾကည့္သလို လုပ္ငန္းကိုလည္းၾကည့္တယ္၊ ႏွစ္မ်ဳိးၾကည့္တယ္။ အေပါင္ပစၥည္း ခိုင္မာရင္ ခိုင္မာေပမဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္းက်ေတာ့ အခုခ်ိန္က မခိုင္မာသလိုေလး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္စရာရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြဘက္က နည္းနည္းစကားေျပာတာပဲ ျဖစ္လိမ့္ မယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူရန္ ပုိင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအျပင္ အာမခံအျဖစ္ထားရွိႏိုင္မည့္ အေပါင္ပစၥည္း မ်ား၏ ခိုင္မာမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္သို႔ တင္ျပရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ ခိုင္မာသည့္ အေပါင္ပစၥည္း တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အမ်ား အျပားေတြ႕ျမင္လာရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
ဘဏ္ ဘက္ကလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုအပ္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

"အခုက အေပါင္ပစၥည္းကို မေပးႏိုင္တဲ့ လူေတြမ်ားတယ္။ အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ ေျမႀကီးကိုလည္း ယူသလို ဘဏ္ဘက္ကေန မလံုေလာက္ဘူးယူဆရင္ တျခား ထပ္ေတာင္း တာေတြလည္း ရွိႏိုင္တယ္။ ဘဏ္ရာျဖတ္က ေျမတန္ဖိုးရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေခ်းေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ဘဏ္အေနနဲ႔ တြက္ရတာ ေဈးကြက္ ဆိုတာထက္ ေသခ်ာတာက ကိုယ္ေခ်းေငြ မဆံုး႐ံႉးဖို႔ကိုပဲ ျပန္ၾကည့္ရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ ေငြေခ်း ငွားသူ၏ စိတ္ခ်ရသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ အေပၚမူတည္ကာ ေျမတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပံုမွန္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇယ်ာညြန္႔က ေျပာသည္။

"ဘဏ္ေတြမွာ ေပၚလစီအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါ တယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေငြမေခ်းခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့ ျပႆနာက အရင္တုန္းက ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းေတြ ျမတ္တယ္ဆိုၿပီး အကုန္လံုး ၀င္လုပ္ၾကခဲ့ၾကလို႔ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းႀကီးပ်က္သြားတယ္။ ႀကိဳပိြဳင့္ေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ၀ယ္ၾကတယ္။ တိုက္ခန္းေတြကို တကယ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တဲ့ေဈးေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပါးစပ္ေျပာ ေဈးနဲ႔ ေဈးကြက္ႀကီး ပ်က္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဏ္ကေတာ့ ေငြေခ်းရင္ စိတ္ခ်ရတဲ့လူ၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ လုပ္ငန္းပမာဏ ကို ၾကည့္ၿပီးေခ်းတယ္၊ ဘဏ္ဆိုတာ ကိုယ္ ေခ်းလိုက္တဲ့ပိုက္ဆံ ျပန္ရဖို႔လိုတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ စိစစ္ရတာျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေျခာက္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ (၁) ေငြေခ်း ယူမည့္သူ၏မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာမႈရွိမရွိ၊ (၂) ေငြေခ်းယူမည့္သူ၏ ႐ိုးသား မႈ၊ (၃) ေငြေခ်းယူမည့္ သူ၏ ဂုဏ္သတင္း ေကာင္းမေကာင္း၊ (၄) ေငြေခ်းယူမည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၏လုပ္ငန္း အေျခအေန ေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိ၊ (၅) ေခ်းယူသည့္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိမရိွႏွင့္ အာမခံပစၥည္း ခိုင္မာမႈ ရွိမရွိ၊ (၆) ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း
ရွိမရွိ အခ်က္မ်ားျဖင့္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေနျခင္းျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments