သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ အိမ္ၿခံအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုေတြ႔လာၿပီး တန္ဖုိးသင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ၀ယ္လုိမ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားလ်က္ရိွ

javascript

သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ အိမ္ၿခံအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုေတြ႔လာၿပီး

တန္ဖုိးသင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ၀ယ္လုိမ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားလ်က္ရိွ

 

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနမွာ

ယခု ဒီဇင္ဘာလပိုင္းအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုမွန္ေစ်းကြက္အေျခအေနသာ

ရိွေသာ္လည္း ေျမကြက္စံုစမ္းသူမ်ား ပုိမုိေတြ႔ရလာၿပီး အိမ္ႏွင့္ၿခံ၀င္းတြဲလ်က္

မ်ားအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္အျပင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔

တြင္း၌ပါ အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုေတြ႔လာရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

 

သိန္း ၂၀၀ ေအာက္က RC တစ္ထပ္တုိက္ေလးေတြေပ့ါ ဂရန္က်ၿပီးသားေတြ

မ်ားတယ္ RC ႏွစ္ထပ္ေတြကေတာ့ သံုးရာေက်ာ္ ေလးရာအထက္ေတြ ရိွၾက

ေပမယ့္ အေရာင္းေခၚတာက တစ္ထပ္ေလးေတြက ပုိမ်ားတယ္ သိန္း ၂၀၀

ေအာက္ေလာက္ပဲ ရွာရင္ေတာ့ ခုနကလုိ အိမ္နဲ႔ၿခံေလးေတြ အေရာင္းေခၚဆုိမႈ

မ်ားေနပါတယ္ သိန္း ၁၈၀/၁၆၀ စသျဖင့္ ေခၚၾကတယ္ ေပ ၈၀ ပတ္လည္ေလာက္

ဆုိရင္ေတာ့သိန္း ႏွစ္ရာ၀န္းက်င္ေလာက္ေခၚတယ္ ေနရာနဲ႔လမ္းအေနအထား

လုိအပ္ခ်က္ရိွရင္ေတာ့ ေစ်းေလ်ာ့တာေပါ့ လက္ရိွ အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္

ကေတာ့ ညိႈႏိႈင္းေရာင္း၀ယ္ျဖစ္တာေတြရိွပါတယ္ ေခၚဆုိတဲ့ေစ်းထက္ နည္းနည္း

သက္သာတဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ အေရာင္းျဖစ္တာေတြ ရိွပါတယ္ ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

 

သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေျမကြက္လြတ္မ်ားအားလည္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားျပားၿပီး

ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ႏွင့္ ၄၀x၆၀ / ၆၀x၈၀ အကြက္မ်ားအား ပို၍ စံုစမ္းမႈမ်ား

ရိွကာ ေျမကြက္အေရာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရဆင္းရြာ၊ ကန္သာေအးရြာႏွင့္

ပ်ဥ္းမနားေတာင္ညိဳလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႔ရၿပီး သိန္း ၇၀ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ

ေစ်းပိုမုိသက္သာေသာ ၿခံေျမအေရာင္းမ်ားႏွင့္အတူ သိန္း ၇၀ ခန္႔မွ သိန္း

၃၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေျမကြက္ အက်ယ္အ၀န္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဒကၡိဏသီရိ

ဘက္၌ ပိုေတြ႔ရၿပီး ေျမကြက္ရွာေဖြသူမ်ားအေနျဖင့္ ရြာေျမအမ်ိဳးအစားကို ပို

စိတ္၀င္စားမႈ ရိွၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေခၚဆုိေစ်း အသင့္အတင့္ရိွေသာ တစ္ထပ္

လံုးခ်င္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းၾကည့္ရႈၾကေၾကာင္း ေဒသခံအက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႔

ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments