စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီစဥ္ေနဟုဆို

javascript

စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတည္ ေဆာက္ရန္   စီမံကိန္းေရးဆဲြေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အ သင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားေစဖို႔ဆုိရင္ ေနစရာကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေနထုိင္မႈအတြက္ အ ဆင္ေျပပါက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပိုမိုျမင့္မားလာႏုိင္ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သုံးသပ္ သည္။

အလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေငြေပးေခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ ကာ အခန္းဖိုးအျပည့္အ၀ မေပး ေခ်ဘဲ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ပါက အခန္း ျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း ၂၀ တည္ေဆာက္ ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြေနၿပီး အ ဆုိပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းကလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ ျခင္းသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အ ေရးအျပည့္အ၀ ရရွိရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအခြင့္အ ေရး အျပည့္အ၀ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ ျပႏုိင္ပါက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အေမရိကန္၏ကုန္ သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး GSP ရရွိႏုိင္မည္ဟု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္ အ၀ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဟု ႏုိင္ငံတကာ၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး အထည္ ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈမွာ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိရန္ အားႀကိဳး မာန္တက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန က တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာအခန္းေပါင္း ရွစ္သိန္းခန္႔ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ ၄၃၀ ရွိၿပီး အလုပ္သမား ေလးသိန္းခန္႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေန ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၏ စာရင္းမ်ားအရ သိ ရသည္။

ွSource : 7day Daily

Facebook comments