က်ဳိက္ထီး႐ုိး ေတာင္ေျခတြင္ ဟုိတယ္ တည္ေဆာက္မႈ မစတင္ႏုိင္ေသး

javascript
ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီမွစတင္၍ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေတာင္ေျခ တြင္ဟိုတယ္ဇုန္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္း ဟိုတယ္ဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းအပါအ၀င္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ႏိုင္ျခင္း
ရွိေသးေ ၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရန္၀င္းက ဒီမိုကေရ စီတူေဒးသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ 

" ဟိုတယ္ကေတာ့ တစ္လံုးမွ မေဆာက္ရေသးဘူး။ ဟိုတယ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈအပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံဖို႔ကို တြန္႔ေနၾကတာလည္းပါတယ္။ 
ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၀ယ္လိုအားေပၚမွာမူ တည္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ေပါ့ေလ။ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ " ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ယခုအခါ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပဧည့္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ က်ဳိက္ထီး႐ိုးေတာင္ေျခတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းဟုိတယ္ဇုန္ တြင္ ဟိုတယ္အလံုး ၂၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဟို တယ္ဇုန္ကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ သာအေကာင္အထည္ေဖာ္သြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပဧည့္မ်ားပါ တည္းခိုႏိုင္ မည့္ဟိုတယ္ မ်ိဳးစံု ပါ၀င္ရန္လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ရင္ ျပင္ေပၚတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆိုပါက ေရ၊ မီးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး အခက္အခဲမ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ ကင္ပြန္းစခန္း အနီးတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။ လက္ရွိ တြင္ျပည္ပ ဧည့္အမ်ားဆံုးသြားသည့္ေဒသမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ပုဂံဇုန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါက်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီ ေတာ္သို႔ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားပိုမို လာေရာက္ၾကကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ထိုင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေ ၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္း အ၀ိုင္းမွသိရသည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ရင္ ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ ဟုိတယ္သုံးလံုး၊ ရေသ့ေတာင္တြင္ တစ္လံုး၊ က်ိဳက္ထီး ႐ိုးေတာင္ေအာက္တြင္ ကိုးလံုးႏွင့္က်ိဳက္ထိုတြင္ႏွစ္လံုး စုစုေပါင္း ၁၅ လံုးကို
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွဟိုတယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးထား ေၾကာင္းသိရသည္။ 

Source: Democracytoday

Facebook comments