မႏ ၱေလးၿမိဳ႔အနီး တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား

javascript

မႏ ၱေလးၿမိဳ႔အနီး တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား

မႏ ၱေလး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္လံုးခ်င္း
အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရိွေၾကာင္း ေဒသခံအက်ိဳးေဆာင္မ်ား
အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရၿပီး ၀ယ္လက္မ်ားအေနျဖင့္
ေစ်းသင့္သည့္ ကာလတစ္ခု အျဖစ္ ၀ယ္ရန္သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေန
တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေခၚဆုိေစ်း သိန္း ၁၀၀၀/၁၂၀၀ ၀န္းက်င္မ်ား သိန္း ၉၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည္မ်ား ရိွကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညိႈႏိႈင္းအေရာင္း
အ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား ရိွလာသည္ဟု မႏ ၱေလးအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္
သူမ်ားက ေျပာသည္။

မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ေပၚနည္းတူ ၿမိဳ႔ေပၚႏွင့္ မနီးမေ၀းေဒသမ်ားအတြင္း တန္ဖိုး
သင့္တင့္ေသာ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာစံေက်းရြာအတြင္း တည္ရိွေသာေပ ၂၀x၃၅ အကြက္ခန္႔ကို သိန္း 
၅၀ ၀န္းက်င္ေစ်းေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ 
ရြာေျမအေရာင္းမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရကာ စိုက္ပ်ိဳးယာေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္
အားျဖင့္မူ လတ္တေလာ အေျခအေနအားျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ မသင့္ေတာ္
ေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

“ယာေျမေတြက အရင္က ေငြတတ္ႏိုင္တဲ့လူေတြ ၀ယ္ထားၾကတာေတြမွာ
ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းလည္းမလုပ္ အဆင့္ဆင့္
လက္လႊဲေရာင္းခ်တာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာရွားပါးမႈေတြ
ျဖစ္လာတယ္ အဲဒါကိုလည္း တုိင္းေဒသအစိုးရကေနၿပီး ျပန္စိစစ္ၿပီး
ဒီလုိယာေျမေတြကို ျပန္သိမ္းမယ္လုိ႔ သတင္းသိရတယ္ ဒါေၾကာင့္
ခုလပိုင္းေတြမွာ ယာေျမ၀ယ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွေနသူေတြအဖုိ႔ ဒါေလးကို
သတိျပဳေစခ်င္တယ္ေပ့ါ ရြာေျမေလးေတြကေတာ့ ၀ယ္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရိွရင္
ပိုအားေပးပါတယ္” ဟု မႏ ၱေလးေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး
မွ ေျပာၾကားသည္။


Property Media Team

www.Property.com

Facebook comments