ေငြေၾကးမလံုေလာက္၍ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္း

javascript

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမေနရာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိ သည့္
ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ ေငြေၾကးအင္အား မလံုေလာက္သည့္
အတြက္ အေဆာက္အအံု သစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္း ထားရေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ 
ဦးမင္းထိန္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"ဧရာ၀ဏ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရမယ့္ပမာဏက က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္
ရွိတယ္။ ဘီလ်ံ ၆၀၀ ေက်ာ္ဆိုတဲ့ ေငြပမာဏက အရမ္းႀကီးတဲ့ အတြက္ လတ္တေလာ
အျပည့္အစံုလိုက္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ေငြေၾကးအင္အားပမာဏကလည္း မလံုေလာက္ဘူး။
ဌာနအေနနဲ႔လည္း ေလာေလာဆယ္မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကိုပဲ ဦးစားေပးေနရလို႔ 
တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ဘက္ကို ဦးစားမေပးႏိုင္ေသးဘူး။ ၁၈ ထပ္ ခ်ည္းပဲ ၄၉ လံုးေတာင္ဆိုေတာ့
ေငြအင္အား နည္းတာေၾကာင့္ ရပ္သြားတာျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက 
အရမ္းမ်ား တယ္။ ေငြေၾကးအင္အားေၾကာင့္ ထပ္ ေဆာက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ
ရပ္ဆိုင္းသြားတာျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္ စနစ္မ်ား၊ ေဈးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
ဘတ္စ္ကားလိုင္း မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖႏိုင္မည့္ ပန္းျခံမ်ားပါ 
တစ္ပါ တည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေနသည္။ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ
စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆၀၀ ဘီလ်ံခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၁၈ ထပ္အျမင့္ တိုက္အလံုးေရ ၄၉ လံုး ပါ၀င္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၉,၆၀၀ ထြက္ရွိမည့္
ယင္းတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ 
စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ပူးတြဲကာ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံ ကိန္းကို အပိုင္း ခုနစ္ပိုင္းခြဲကာ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အျဖစ္ 
တိုက္ အလံုးေရ ၁၁ လံုးမွ တိုက္ခန္းေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးသတ္
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လူေနထိုင္ခြင့္ 
ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေလး ေျပာင္းလိုက္တယ္။ ၄၉ လံုး ကို 

တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကလည္း အခက္အခဲရွိ တယ္။

အခုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းေလးတစ္ခုကိုပဲ အရင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ရတယ္။ 
ဒီအပိုင္းမွာပါတဲ့ ၁၈ ထပ္က အခန္း ေတြကိုေတာ့ လာမည့္ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုး ပတ္ဆိုရင္ 
အၾကမ္းထည္ၿပီးေအာင္ လုပ္သြား မွာျဖစ္သလို မတ္လမွာ လူေနထိုင္ခြင့္ရတဲ့
အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္။ အေရာင္းျပပြဲလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို 
ထုတ္ေရာင္းလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ ထုတ္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြလည္း အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ ေငြျပန္၀င္လာမယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်န္တာ
အလုပ္ဆက္လုပ္လို႔ရၿပီ။ ဒီနည္းလမ္းေလး ေတာ့ ေျပာင္းလုပ္သြားမယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

စတုရန္းေပ ၆၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ အခန္း မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အထပ္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားသံုးကာ

ေဆာက္လုပ္ရသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္

တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ကုန္က်မႈမ်ားရွိေနသည္။

အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၇၀၀ အၾကား ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ကာ တိုက္ ခန္းတန္ဖိုး၏ ပထမအရစ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ကနဦးေပးသြင္းေစကာ က်န္သည့္
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ေပးေခ်ႏိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားရန္ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္
ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က
ေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္း ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္း
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္သာ တန္ေၾကးရွိသည့္ ယုဇနႏွင့္ ကေနာင္ 
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္မ်ား တည္ရွိေနျခင္း၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္း ႏွင့္
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းအၾကား တြင္ ေဈးႏႈန္းကြာဟခ်က္ ႀကီးမားျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊ လစဥ္ေပးေခ်ရမည့္ 
အိမ္ရာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူမ်ား စိတ္ပါ 
၀င္စားမႈ နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း ယုဇနဥယ်ဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သူ ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

"သိန္း ၆၀၀ ဆိုတဲ့ ေငြပမာဏက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာင္ အလယ္အလတ္ကြန္ဒို 
တခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္လို႔ရႏိုင္တယ္။ သူကေန လွမ္းျမင္ ေနရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယုဇနမွာဆိုရင္ေတာင္
သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ဆိုရင္ အခန္းက ၀ယ္လို႔ ရေနၿပီ။ ေရာင္းေဈးကလည္းမ်ားတယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments