တန္ဖိုးနည္း တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဖိတ္ေခၚ

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ပတ္လည္တြင္ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္း 
တုိက္ခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနရာ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လည္း အဆုိပါတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈကို
လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္း မ်ား တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသာေဌး က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္
ကလည္း တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္း
ျပည္သူေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ေတြ ထြက္လာဖုိ႔ အစိုးရနဲ႔ ၀ိုင္းေဆာင္ရြက္တဲ့
သေဘာပါပဲ။ အလကား လုပ္မေပးႏုိင္ေတာ့ အျမတ္အစြန္းမပါဘဲ လုပ္ေပးရမယ့္ သေဘာပါ"ဟု
၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိင္ေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ေျမာက္
ပတ္ပတ္လည္တြင္ တန္ဖုိးသင့္၊ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက 
အစိုးရက ေျမစိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ 
တန္ဖုိးအထိ ရွိႏုိင္မည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို အက်ဳိးအျမတ္ အဓိကမထားဘဲ ေဆာက္လုပ္
ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အစိုးရကေတာ့ ေျမရွိတာဆုိေတာ့ ေျမကို အစိုးရက စိုက္ရမယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ 
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာကို အက်ဳိးအျမတ္ ကို အဓိကမထားဘဲ ေဆာက္ေပးရမွာေပါ့။ ၀င္ေငြနည္း
ျပည္သူေတြအတြက္ တန္ဖုိး သက္သာဖုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားခေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က 
အက်ဳိးအျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ယူၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုိ႔မရေတာ့ဘူးေပ့ါေနာ္။ အစိုးရကလည္း
ေျမေပးဆပ္ရမယ္။ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြဘက္ကလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေတြကို အက်ဳိးအျမတ္
အဓိကမထားဘဲ လုပ္ေပးရမွာ။ ဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံ့အတြက္ ၀ိုင္းလုပ္တာပါ"ဟု ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ေႏွးေကြးေနသည့္ အတြက္
ယခုကဲ့သုိ႔ အစုိးရက ၎တို႔၏ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေျခအေနေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ထြန္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ဦးလားဇယ္က ေျပာသည္။

"အစိုးရက သူတုိ႔စီမံကိန္းေတြမွာ ဒီလို ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္ ဆုိတာ 
လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ သတင္း ေကာင္းပါပဲ။ ဒါကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အလုပ္ေပး တာေပါ့ေနာ္။ ဒီလုိ အလုပ္ေပးေတာ့ ေဆာက္ လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေကာင္းပါ တယ္။ ဘယ္မွာပဲေပးေပး လုပ္မွာပါ။ အမ်ားနဲ႔ 
တရားမွ်တတဲ့ ပံုစံယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ကိုင္ရမွာေပါ့"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

အဆုိပါ အစိုးရ၏ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖုိး သင့္တိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ား မ်ားစြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ လည္ပတ္လာ ျခင္းထက္ ယခုအလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္လ်က္ရွိ သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး 
ပစၥည္းေဈး ကြက္မ်ားမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

"အခု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေႏွးေကြး ေနေတာ့ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာရင္
ေသခ်ာတာကေတာ့ အခုအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အလုပ္ရ
ၾကမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အထူးသျဖင့္
ေက်ာက္တုိ႔၊ သဲတုိ႔၊ ဘိလပ္ေျမတုိ႔ အေရာင္း အ၀ယ္ေတြလည္း အထုိက္အေလ်ာက္
ျပန္တက္လာမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ အစိုးရ၏ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္တိုက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည့္
စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ား အမွန္တကယ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚမည္
ဆုိပါက စီမံကိန္း အေသးစိတ္ကို ခ်ျပၿပီး အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ "အစိုးရက ဒီလုိအစီအစဥ္
ရွိတယ္ဆုိရင္ ပါးစပ္ကေန ဖိတ္ေခၚေနတာထက္ စီမံ ကိန္းအေသး စိတ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ
ခ်ျပမယ္ဆုိ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အဲဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ပါ၀င္ပူးေပါင္းႏုိင္မယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းက လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္
ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

"ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ေတာ့ ညႇိႏႈိင္းၿပီးပါၿပီ။ သူတုိ႔ရထားတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း
သန္လ်င္ဘက္က ေျမေတြေပၚမွာ ၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဆာက္ဖုိ႔ ေတာ့
ေသေသခ်ာခ်ာကမ္းလွမ္း ညႇိႏိႈင္းၿပီး ပါၿပီ။ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုၿပီး 
တိုက္ခန္းေတြေဆာက္ဖုိ႔ ညႇိႏိႈင္း သြားမွာပါ"ဟု ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

၎တုိ႔သည္ အဆုိပါ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ ေျမေပၚတြင္
အက်ယ္ စတုရန္းေပ ၄၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တန္ဖုိးခန္႔ရွိမည့္ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း
မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္
စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments