တိုက္ခန္းအေရာင္း အ၀ယ္ေဈးကြက္ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္း၀ယ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

javascript
တိုက္ခန္းအေရာင္းေဈးကြက္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ငါးႏွစ္အထက္
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား ကိုသာ ၀ယ္ယူရန္
ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာသည့္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္ က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ တိုက္ခန္း ေတြပဲ 
ပိုေရာင္းရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ဧရာ၀တီဘဏ္န႔ဲ 
စီဘီဘဏ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုက္ခန္းေတြကို အရစ္က် ေရာင္းခ် ေပးေနပါတယ္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘဏ္ေတြ က အရစ္က် ၀ယ္ယူသူေတြကို ဆယ္ႏွစ္အထိ ေငြေခ်းေပးေနပါတယ္။ 
၀ယ္သူေတြက ငါးႏွစ္ ေက်ာ္ေလာက္ အရစ္က်မ်ဳိးဆိုရင္ကို ၀ယ္ယူဖို႔ အဆင္ေျပၾကပါၿပီ"ဟု
၎က ေျပာသည္။
အစိုးရကလည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ 
အရစ္က်ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ် ေပးေနသည္ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ၎တို႔တိုက္ခန္း မ်ားကို ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်
ေရာင္းခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္ က ေျပာသည္။ "တခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ကသံုးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္အျပင္ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ ထိ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပး ႏုိင္ၾကေပမဲ့
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ရွည္ေစာင့္ ေပးဖို႔ ေငြေၾကး မေတာင့္တင္းၾကပါဘူး။ 
ကိုယ္တိုင္အရစ္က် မေရာင္းေပးႏိုင္ရင္ ဘဏ္ ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္နဲ႔ တိုက္ခန္းေရာင္းေပးတာမ်ဳိးကိုေတာ့ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ လာၾကပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

တိုက္ခန္းအေရာင္းေဈးကြက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေစရန္ တိုက္ခန္းေဈးမ်ား က်ဆင္းေရးထက္
ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းစနစ္ကိုပဲ တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားက ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမတ္မင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ မင္းက ေျပာသည္။ "တိုက္ခန္းေဈးေတြက မႏွစ္ကထက္ 
ဒီႏွစ္မွာ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းလာေပမဲ့ ေရာင္းအား လည္း တက္မလာပါဘူး။ တိုက္ခန္းအေရာင္း 
အ၀ယ္ေဈးကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔က တိုက္ခန္းေဈးက်ဖို႔ထက္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် စနစ္ေတြ
ပိုေပးႏုိင္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အမ်ားဆံုးက ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်စနစ္ ပဲ ေပးႏုိင္ေပမဲ့
ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ဒီထက္ႏွစ္ပိုၿပီး အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

အိမ္ရာ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်း စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္ရန္ ေငြေရး ေၾကးေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရန္ 
လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ဥပေဒမွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
ဘဏ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားက အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ႏွစ္
၃၀ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ေခ်းေပးႏုိင္ေစရန္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားလည္း
လိုအပ္ေၾကာင္း သမ၀ါယမဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


Source: Myanmar Time

Facebook comments