ေနျပည္ေတာ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၌ ၀ယ္လုိမ်ားျပားေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေခၚဆုိေစ်းျမင့္ေန၍ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနဟုဆုိ

javascript

ေနျပည္ေတာ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၌ ၀ယ္လုိမ်ားျပားေသာ္လည္း

အမ်ားစုမွာ ေခၚဆုိေစ်းျမင့္ေန၍ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနဟုဆုိ

 

ျပည္တြင္း၌ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာေဒသတစ္

ခုျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးငါးလ

ခန္႔အတြင္း ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး

၀ယ္လက္မ်ားလည္း ရိွခဲ့ကာ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈပမာဏလည္း ျမင့္

တတ္ခဲ့ေၾကာင္း Property.com.mmသတင္းမီဒီယာမွ ေလ့လာစံုစမ္း

ခဲ့မႈမ်ားအရ သိရိွရသည္။

 

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အထုိက္အေလ်ာက္ ေကာင္းမြန္မႈရိွခဲ့ၿပီး

လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈရိွၾကသည့္အေလ်ာက္ အိမ္၊ ေျမကြက္ရွာေဖြမႈ

မ်ားလည္း မ်ားျပားလ်က္ရိွသျဖင့္ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႔အိမ္ပိုင္

မ်ားႏွင့္ ေျမကြက္လက္၀ယ္ရိွသူတုိ႔မွ ေစ်းျမွင့္ေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွလာေန

ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

ေစ်းေတြက ပိုေခၚလာတာေတြ ရိွေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရပ္ပြဲစားေတြ

လည္း ၀ယ္လုိ လုိက္ျပတဲ့အခါ ကသိကေအာက္ ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြရိွတယ္

အရင္လကသိန္း ၁၂၀ ေျပာတယ္ ခု ၁၅၀ ဆုိတာမ်ိဳး ေျပာေတာ့ လုိခ်င္

တဲ့သူက အဆင္မေျပျဖစ္တာမ်ိဳးေတြေပ့ါ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ေနရာေကာင္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလုိ႔ ေစ်းပိုေခၚတာက တပိုင္းပါ ဒါကေတာ့

အနည္းနဲ႔အမ်ား လက္ခံလုိ႔ရတယ္ သိန္း ၁၅၀/၁၈၀ က ၂၀၀ ျဖစ္လုိျဖစ္၊

၂၅၀ ျဖစ္လုိျဖစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွလာတယ္ အဲဒီေတာ့

အေရာင္းအ၀ယ္ေတြက ျဖစ္သင့္သေလာက္ မျဖစ္ေတာ့တာမ်ိဳးေပ့ါ

အိမ္ရွင္ေတြ အကြက္ပိုင္ေတြအေနနဲ႔ကကိုယ္အဆင္ေျပမယ့္ ႏႈန္းထား

နဲ႔ဆုိ လက္ရိွေပါက္ေစ်းေပ့ါ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ေစ်းနဲ႔ အလုပ္လုပ္မယ္

ဆုိရင္ အိမ္လည္းေရာင္းထြက္တယ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အဆင္ေျပမယ္ေလ

ခုက တခ်ိဳ႔ေတြက ဒီေနရာမွာ ဘာျဖစ္လာမယ္ တကၠသုိလ္ေဆာက္မယ္

စီမံကိန္းရိွမယ္ ဆုိတာေတြနဲ႔ ေစ်းျပင္ေခၚတာမ်ိဳး ေတြ႔လာတယ္

ေစ်းကြက္က မၿငိမ္ဘူးေပ့ါ ဒီဘက္ေတြက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပဌာန္း

ထားတာလည္း မရိွေတာ့ ဒီလုိပဲ ပါးစပ္ေစ်းေခၚၾကတာပဲ ျဖစ္သင့္တာက

ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အဆင္ေျပမယ့္ ႏႈန္းေလာက္နဲ႔ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္

ေလး အၾကမ္းဖ်င္း မယုတ္မလြန္ေျပာဆုိ ေရာင္းရင္ အေရာင္းအ၀ယ္

ပိုျဖစ္ပါတယ္ လတ္တေလာမွာေတာ့ ခုန ေျပာသလုိပဲ ေခၚေစ်းေတြက

ျမင့္ေနတယ္ တန္တဲ့ေနရာေတြလည္း ရိွပါတယ္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေပ့ါ

ဒါက လက္ရိွျဖစ္ေနတဲ့ေစ်းကြက္အေျခအေနပါ အေရာင္းအ၀ယ္နည္းနည္း

ပါးသလုိရိွပါတယ္ အငွားေလးေတြကေတာ့ မၾကာခဏ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု

ေနျပည္ေတာ္ ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments