ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ေနရာရွာေဖြမႈမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ

javascript

ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ေနရာရွာေဖြမႈမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ

 

ကားအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အားေကာင္းလာခဲ့သည့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္မႈမ်ားလည္း ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္မ်ားျပားလာခဲ့

ကာ ကားပစၥည္းဆုိင္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေနရာမ်ားႏွင့္ ကားႏွင့္ဆက္စပ္ရာ

လုပ္ငန္းဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈမ်ားအတြက္ ေျမေနရာႏွင့္ ဆုိင္ခန္းေနရာမ်ားအတြက္

ရွာေဖြငွားရမ္းမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔လာရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း ေလ့လာ

စံုစမ္းမႈမ်ားအရ သိရသည္။

 

စက္မႈလက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏ ၱရားႀကီးမ်ား ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းမႈမ်ားအတြက္

ေျမေနရာရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္၊ အမွတ္ ၃ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္

အငွားအရမ္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယႏ ၱရားမ်ား ၀င္ထြက္ရလြယ္ကူျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္

သြယ္ေရးအရ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔တြင္း ေျမေနရာမ်ားထက္

ငွားရမ္းခေစ်း ပိုမုိသက္သာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ အငွားေစ်း

ကြက္ ပုိမုိျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

 

ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကင္းႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္လည္း ကားအေရာင္းျပခန္း

မ်ား ပိုမုိဖြင့္လွစ္လာလ်က္ရိွေနၿပီး ေနရာေကာင္းမြန္၍ အခ်က္အျခာက်သည့္

ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ လမ္းသြယ္၊ လမ္းမမ်ားအတြင္း ေဆာက္လက္စ ကား အေရာင္းျပ

ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရကာ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္

ရန္အတြက္ ေနရာရွာေဖြစံုစမ္းမႈမ်ားလည္း ရိွေနဆဲျဖစ္ကာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေနရာ

အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပမႈအေပၚမူတည္၍ သိန္း ၅၀

၀န္းက်င္မွ သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္အထိ အငွားေစ်းရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments