မန္းအိမ္ငွားသြက္ ေဈးအနည္းငယ္တတ္

javascript
မႏၱေလးအိမ္ငွားေဈးကြက္မွာ အခုလအတြင္းအိမ္ငွား ေဈးကြက္သြက္ေနၿပီး အိမ္ငွားခေဈးႏႈန္းေတြလည္း ယခင္ႏွစ္နဲ႔စာရင္အနည္းငယ္ တက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

‘လံုးခ်င္းအိမ္ငွားခေတြဆိုရင္ အရင္ကထက္  ၅၀,ဝ၀ဝ ေလာက္တက္တယ္၊ တိုက္ခန္းေတြ ကေတာ့ ၂၀,ဝ၀ဝ ေလာက္တက္တယ္၊ ငွားမယ့္သူေပါတယ္၊ အဝယ္ကေတာ့ေအးတယ္၊
ေရာင္းသူ ၁၀ဝ ဝယ္သူတစ္ေယာက္ပဲလို႔ ျမတ္ပုညေခတ္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္၊ အငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ကိုမင္းသူကေျပာပါတယ္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာေတြမွာ အငွားမ်ားၾကတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္ငွားခေတြရဲ႕ အေျခခံေဈးႏႈန္းဟာ က်ပ္ ၁၂၀,ဝ၀ဝ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းေတြကေတာ့ 
က်ပ္ ၅၀,ဝ၀ဝ ပတ္ခ်ာလည္ေတြကေန အငွားေဈး ကြက္စရွိတယ္လို႔  သိရပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments