ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုုးမွ်တ အိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ေလ ွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူသူ ႏုုိင္ငံံ့၀န္ထမ္းေတြမ်ားဟုုဆိုု

javascript
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဝယ္ယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ္။

တန္ဖိုးမွ်တ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူသူေတြကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား၊ ကုမၼဏီဝန္ထမ္း၊ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူဆိုၿပီးေလွ်ာက္လႊာအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာ ေစာင္ေရ ၈၀ဝ၀၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာ ၂၁၅၀ ေစာင္၊ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူေလွ်ာက္လႊာ ၁၆၀ဝ ေစာင္နဲ႔ ကုမၼဏီဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာ ၁၅၇၀ ကို ေရာင္းခ်ခဲ့
ရတာျဖစ္ပါတယ္။
နယ္ကေန မႏၱေလးကိုေျပာင္းလာတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလာေလွ်ာက္တာမ်ားမယ္ထင္တယ္၊ တစ္တိုင္းလံုးအေနအထားနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့လာေလွ်ာက္တဲ့ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္က နည္းေနပါ
ေသးတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ့္ ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာ ၅၆၀ ကို သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ အမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ အေပၚမွာမူတည္ၿပီးလာမယ့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ 
(လြတ္လပ္ေရးေန႔)မွာ အခ်ိဳးက်မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ေပးသြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source:Kumudra

Facebook comments